„Hodláme zavést free wi-fi ve vozech městské hromadné dopravy a také pilotně na zastávkách hlavních uzlových spojů jako je Hlavní nádraží, Joštova a Mendlovo náměstí. Tímto krokem počítáme se zkvalitněním komfortu cestujících bez dopadu na cenu jízdného. Počítáme s tím, že zavedení wi-fi bude financováno prodejem reklamy na přihlašovací stránce. Jak ukazují zkušenosti z tuzemska i zahraničí, bude mít tento krok i další pozitivní efekt, a to v podobě snížení vnitřního poškozování vozů,“ uvedl Jaroslav Kacer, kandidát na primátora města Brna za TOP 09.

„Hodláme zavést free wi-fi ve vozech městské hromadné dopravy a také pilotně na zastávkách hlavních uzlových spojů jako je Hlavní nádraží, Joštova a Mendlovo náměstí. Tímto krokem počítáme se zkvalitněním komfortu cestujících bez dopadu na cenu jízdného. Počítáme s tím, že zavedení wi-fi bude financováno prodejem reklamy na přihlašovací stránce. Jak ukazují zkušenosti z tuzemska i zahraničí, bude mít tento krok i další pozitivní efekt, a to v podobě snížení vnitřního poškozování vozů.“

„Na realizaci tohoto záměru je možné využít prostředků  z nového kohezního období 2014-2020 např. IROP prioritní osa 1 a specifický cíl 1.2.,“ dodal Jaroslav Kacer. Zavedení free wi-fi v brněnské MHD nemusí vyžadovat vysoké investiční náklady, spíše se jedná o menší projekt. Vše bude záležet na jeho konečné podobě. Jednou z možností je, že investici bude realizovat Dopravní podnik města Brna a pak bude prodávat reklamu či tuto službu nabídne soukromému subjektu v transparentní veřejné soutěži. Předpokládané náklady, které vycházejí z již realizovaných instalací u tuzemských soukromých dopravců, se pohybují kolem 6.000,- Kč na jeden vůz a modem včetně instalace, mobilní služby pak stojí asi 100,- Kč/měsíc/vůz plus alikvotní náklady na server a aktualizace. Konečné ceny budou ještě ovlivněny veřejnou soutěží a je pravděpodobné, že mohou být i nižší díky většímu počtu vozů.

V současné době má Dopravní podnik města Brna v provozu následující počty vozidel:

Dopravní prostředky V současnosti v provozu Plánovaná obnova do poloviny roku 2015
Tramvaje 309 20
Trolejbusy 154 30
Autobusy dieslové 327
Autobusy CNG 12 88
Lodě 6
Celkem: 808 počet zůstane přibližně stejný

Zdroj: DPmB a.s.

 

Hrubé předpokládané náklady na realizaci daného záměru podle cen uvedený výše:

  Počet Jednotková cena Cena celkem
Investiční náklady prostředky 808 6000 Kč 4 848 000 Kč
Roční provozní náklady bez údržby 808 100 Kč 969 600 Kč
Investiční náklady zastávky 3 10000 Kč 30 000 Kč
Roční provozní náklady bez údržby 3 100 Kč 3 600 Kč

 

V první fázi počítáme i s pilotním připojením na uzlových zastávkách městské hromadné dopravy a následně pak na dalších. „S realizací free wi-fi počítáme i v městských parcích, což ještě představíme v rámci bodu programu Živé město,“ dodal Jaroslav Kacer.