Právní řád je složitý i pro právníky, to mi můžete věřit. Kolik nesmyslů každý z nás právníků již „napindal“,dokud nezjistil pravý stav právní úpravy. A jak se v tomto „hustolese“ má orientovat občan – neprávník?

Jsem právníkem a není tomu drahně let, co jsem opustil svoji alma mater. Ač bojuji v první frontové linii práva, v advokacii, najdu si čas i pro týlní osvětu mezi studenty VUT v Brně. Mimo jiné v rámci centra Přes bloky vedu bezplatnou právní poradnu, do které přicházejí studenti se svými právními problémy. Úroveň dotazů zde přesahuje obecné právní povědomí, přesto by neřešení problémů tazatelů mohlo vést k negativnímu ovlivnění jejich životů. Jsem tedy přesvědčen, že lidé potřebují právníky, kteří jim s jejich osudem pomůžou. I v Bohunicích je mnoho právně potřebných.

Nás právníků je mnoho, žádné vzácné zboží. Někdy si říkám, že mezi námi funguje bájná dokonalá konkurence. Každý student brněnské právnické fakulty má za povinnost vykonat během studia odbornou praxi v délce 40 pracovních dní. Sám jsem takovým praktikantem býval. Studentů je mnoho a míst málo, a tak poptávka po místech převyšuje jejich nabídku. Přitom student ve 4. a 5. ročníku již plně chápe právní realitu okolo sebe. A i když není specialista, podat základní radu k nasměrování si troufnout může. Hodnotnou radou je samozřejmě i konstatování, že daná problematika je složitá a je nutno vyhledat odborníka – advokáta.

A nyní z uvedeného splácejme dort. Dokážu si představit bezplatnou právní poradnu i při ÚMČ Brno – Bohunice realizovanou studenty práv, kteří budou v hrubých konturách vedeni právníkem úřadu či jiným ochotným právníkem, jenž jim na oplátku věnuje trochu svého času a prozradí něco z tajů své práce. Veřejné rozpočty ochuzeny nebudou, studenti v sobě naleznou spoustu nových schopností a občanům bude porazeno.