Rada MČ Brno-střed (ČSSD a ODS) schválila na svém zasedání 21.3.2012 zadání veřejných stavebních zakázek v nevídané rekordní výši 625 miliónů. Pro organizaci výběrového řízení vybrala soukromou firmu Ikis, s.r.o. „Je naprosto skandální, že rada MČ sama rozhoduje o půlmiliardových super zakázkách netransparentním kmotrovským způsobem potajmu, bez vědomí zastupitelstva. Zadáním na poslední chvíli podle starých pravidel navíc radní zjevně chtěli obejít zpřísnění, která přinesla od 1.4.2012 protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách. A neobstojí ani argument, že šlo o něco urgentního, neboť se jedná o dlouhodobé rámcové stavební zakázky na 4 roky,“ sdělil opoziční zastupitel za TOP 09 Bohumil Straka.

 „Je naprosto skandální, že rada MČ sama rozhoduje o půlmiliardových super zakázkách netransparentním kmotrovským způsobem potajmu, bez vědomí zastupitelstva. Zadáním na poslední chvíli podle starých pravidel navíc radní zjevně chtěli obejít zpřísnění, která přinesla od 1.4.2012 protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách. A neobstojí ani argument, že šlo o něco urgentního, neboť se jedná o dlouhodobé rámcové stavební zakázky na 4 roky.“

Současný zákon o obcích bohužel jasně neupravuje, který orgán obce má pravomoc zadávání veřejných zakázek, pouze obecně stanovuje, že radě obce je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Běžnou praxí je, že veřejné zakázky zadává rada obce. Čerstvá novela zákona o veřejných zakázkách již nově stanovuje, že obec musí předložit ke schválení zastupitelstvu odůvodnění u veřejných zakázek nad 50 miliónů. Navíc je novou povinností odůvodnit účelnost veřejné zakázky, přiměřenost kvalifikačních požadavků, a obchodnětechnické podmínky i hodnotící kritéria ve vztahu k potřebám obce. „Je jasné, proč radní se zadáním velkých zakázek tak spěchali, podle nového zákona by totiž zastupitelstvo obejít už nemohli,“ konstatuje Straka.

Rozpočet MČ Brno-střed pro r. 2012 činí 457 mil. Kč, přičemž výnosy z nájmů bytů a nebytových prostor se předpokládají ve výši necelých 300 mil. Kč. Téměř celý výnos nájmů se pak používá na stavební zakázky na opravy bytového fondu svěřeného městské části. „Předpokládal bych, že když se mají do stavebních zakázek investovat takové peníze, které jsou násobkem celoročního rozpočtu největší brněnské MČ, tak zadávací řízení budou pečlivě připravovat týmy odborníků jednotlivých odborů úřadu po dobu několika týdnů či měsíců. Informace o obr zakázkách však vůbec neprošla finančním ani kontrolním výborem zastupitelstva a pracovníci právního odboru ani ekonomického odboru mající na starost rozpočet taktéž na ničem nevěděli. Další pochybnosti vzbuzuje i to, že radní ČSSD a ODS účelově rozdělili stavební zakázku za 625 mil. do šesti menších zakázek na střechy, vodu, plyn, sportoviště, půdní práce a elektropráce ve výši 155 mil.  Kč a jedné větší zakázky na fasády a okna ve výši 470 mil. Při jediné zakázce nad 500 mil. Kč  by totiž museli žádat Ministerstvo financí o stanovisko, a tomu se chtěli radní zřejmě vyhnout. V souladu s právem zastupitelů na informace jsme již požádali o vydání příslušných materiálů, které prověříme, a případně se pak obrátíme s podnětem k antimonopolnímu úřadu k prošetření tohoto pochybného zadávání veřejných stavebních zakázek radou MČ Brno-střed,“ uzavřel Straka.

200-0-1392821976--users-home-top09-www-www-files-photos-large-20111013112842

Ing. Bc. Bohumil Straka, zastupitel ZMČ Brno-střed za TOP 09

 

Seznam výše uvedených stavebních zakázek:

1) Veřejná zakázka na uzavření rámcové smlouvy na stavební práce fasády, okna včetně izolací proti zemní vlhkosti v bytových domech a budovách předškolních zařízení, škol a školských zařízení svěřených do správy městské části Brno-střed. 470 mil na 4 roky. Bundálek

2) Veřejná zakázka na uzavření rámcové smlouvy na stavební práce půdní vestavby v bytových domech a budovách předškolních zařízení, škol a školských zařízení svěřených do správy městské části Brno-střed
50 mil. Bundálek

3) Veřejná zakázka na uzavření rámcové smlouvy na stavební práce elektropráce (silno, slabo proud)v bytových domech a budovách předškolních zařízení, škol a školských zařízení svěřených do správy městské části Brno-střed
20 mil. Bundálek

4) Veřejná zakázka na uzavření rámcové smlouvy na stavební práce ZTI (např. voda, plyn, topení) včetně dlažeb a obkladů v bytových domech a budovách předškolních zařízení, škol a školských zařízení svěřených do správy městské části Brno-střed
40 mil. Bundálek

5) Veřejná zakázka na uzavření rámcové smlouvy na stavební práce opravy střech v bytových domech a budovách předškolních zařízení, škol a školských zařízení svěřených do správy městské části Brno-střed
40 Mil. Bundálek

6) Veřejná zakázka na uzavření rámcové smlouvy na stavební práce víceúčelová sportoviště v plochách veřejné zeleně ve správě městské části Brno-střed
5 mil. Hrnčíř

Photo by Rafael Robles L.