Odkaz na původní článek

Rodina Pavla Poce, který spoluvytvářel evropskou legislativu o invazních druzích rostlin a živočichů, vlastní firmu, jež tyto rostliny likviduje. Podle opozice si tím zákonodárce zajistil miliardový byznys. Poc nařčení odmítá.

PRAHA Evropský parlament minulý týden odhlasoval pozměňovací návrh poslance Pavla Poce (ČSSD) o regulaci invazních nepůvodních rostlin a živočichů. Podle něj budou muset být některé tyto druhy zlikvidovány, na což přispěje EU.

„Rodina europoslance Pavla Poce je již delší dobu úzce spjata s tímto zřejmě lukrativním ekobyznysem, sám Poc byl spoluvlastníkem firmy, která na tuto činnost čerpá evropské peníze. Vidím zde jednoznačný střet zájmů,“ upozornil Bohumil Straka.

Problém spočívá v tom, že Poc a jeho rodina se v boji proti invazivním druhům dlouhodobě angažuje. Vlastní totiž firmu Zahradní a parková, která se zaměřuje na jejich likvidaci.

„Rodina europoslance Pavla Poce je již delší dobu úzce spjata s tímto zřejmě lukrativním ekobyznysem, sám Poc byl spoluvlastníkem firmy, která na tuto činnost čerpá evropské peníze. Vidím zde jednoznačný střet zájmů,“ upozornil Bohumil Straka, kandidát do Evropského parlamentu za TOP 09. Dlouholetý rodinný byznys i koníček Poc však střet zájmů popírá. Veškerou aktivní činnost ve firmě podle svých slov ukončil v době, kdy se stal europoslancem.

Vzděláním biolog Poc považuje spolu s manželkou boj proti invazivním druhům, hlavně bolševníku velkolepému, za celoživotní poslání, ve kterém nyní pokračuje jako poslanec. „Podle pana Straky by museli být v politice jen lidé, kteří ničemu nerozumí, nikdy nepodnikali a nic v životě nedokázali. To je samozřejmě nesmysl,“ uvedl k tomu pro LN poslanec.

Z veřejných zdrojů lze dohledat, že Poc byl do roku 2009, kdy byl zvolen europoslancem, jednatelem firmy. Pak předal její vedení kolegovi, ponechal si však čtvrtinový podíl. Dnes je majoritním vlastníkem společnosti Zahradní a parková firma European Universal SE, která má sídlo v místě bydliště Pocových a patří jeho rodině.

Strakovi se nelíbí také to, že manželka Pavla Poce Lenka už v roce 2010 jako vedoucí odboru městského úřadu Mariánské Lázně organizovala veřejnou zakázku k projektu financovanému z evropských fondů. Šlo o regulaci bolševníku velkolepého v povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji. Část zakázky v celkové hodnotě přesahující dva miliony korun byla zadána právě společnosti Zahradní a parková.

Poc: Nemohl jsem účast v tendru ovlivnit Poc účast na zakázce pro firmu, kterou spoluvlastnil už jako europoslanec, přiznává. Dle svých slov nikdy nebyl jejím majoritním vlastníkem, a nemohl proto účasti v tendru zabránit.

„O účasti nebo neúčasti ve výběrových řízeních rozhoduje jednatel, a tím už jsem v té době nebyl. Byl jsem pouze minoritním společníkem,“ řekl LN Poc, který prý udělal všechna dostupná opatření, aby potenciální konflikt zájmů odstranil. Jedním z nich bylo, že jeho manželka požádala vedení města, aby nemusela zasedat v žádných komisích souvisejících s tendrem – ani v komisi na otevírání obálek, ani ve výběrové. Vedení města jí vyhovělo. Obřích tendrů, které se budou vypisovat z evropských peněz na ničení nepůvodních druhů v budoucnu, se prý Pocových rodinná firma již nebude účastnit.

„Loni na podzim, když jsem začal pracovat na evropském nařízení o invazních druzích, jsem požádal jednatele firmy, aby se nadále neúčastnil jakýchkoli výběrových řízení na práce kolem biologických invazí ani jako subdodavatel v tomto oboru,“ slíbil Poc. A dodal: „Společnost Zahradní a parková se žádných výběrových řízení nebude účastnit ani v budoucnu, abychom vyloučili jakékoli diskuse o konfliktu zájmů předem, a to tím nejjednodušším, byť nejtvrdším způsobem za cenu poškození spoluvlastněné firmy.“

***

Abychom předem vyloučili jakékoli diskuse o konfliktu zájmů, námi spoluvlastněná firma se nebude účastňovat žádných tendrů kolem biologických invazí

Foto popis| Pavel Poc

Foto autor| FOTO ARCHIV MAFRA