Odkaz na původní článek

22. duben 2014

Jako europoslanec pomohl Pavel Poc (ČSSD) v pozici zpravodaje prosadit směrnici o hubení bolševníků a dalších nepůvodních druhů. V Česku má přitom jeho rodina firmu, která se likvidací nebezpečných rostlin zabývá. Měsíc před volbami do evropského parlamentu na možný střet zájmů upozornil kandidát za TOP 09 Bohumil Straka. „Vidím tady obrovský střet zájmů,“ uvedl pro ECHO24.cz. Poc nařčení odmítá, do žádné nové zakázky se prý jeho rodina zatím nehlásí.

„Pan Poc si jako zpravodaj nechal schválit legislativu a už tady existuje firma, která na tom bude vydělávat,“ dodává Straka.

Straka připomněl, že soukromá společnost Zahradní a parková, v níž Pocova rodina figuruje, už v roce 2010 dostala veřejnou zakázku na likvidaci bolševníku v povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji. Celková suma překročila dva miliony korun.

Poc byl v této firmě podle elektronického obchodního rejstříku do září 2009 jednatelem a až do konce roku 2011 spolumajitelem. Pak se většinovým vlastníkem stala společnost European Universal, která má sídlo v západočeských Valech na stejné adrese, jako je podle obchodního rejstříku bydliště europoslance Poce.

V European Universal byl v letech 2011 až 2013 členem představenstva Pocův syn Pavel. Další syn Karel je od roku 2013 členem dozorčí rady.

„Ono by to bylo třeba i na podání nějakých osobnostních žalob, ale upřímně řečeno, dávejte v kampani na někoho nějaké žaloby,“ říká eurokandidát Pavel Poc.

V představenstvu European Universal je od loňského roku taky Pocova manželka. Lenka Pocová přitom jako úřednice radnice v Mariánských Lázních organizovala v roce 2010 zmiňovanou zakázku na likvidaci bolševníku, kterou získala Zahradní a parková společnost, jejímž spolumajitelem byl v té době její muž.

Jenže Poc, který bude v květnu svůj mandát obhajovat, odmítá, že by jeho žena mohla mít na udělení zakázky jakýkoliv vliv. „Manželka, která v té době dělala šéfku odboru životního prostředí, si tehdy vyžádala u vedení města, že nebude v žádných komisích. Protože to známe a víme, že někdo stále vytahuje takovéto věci. Nemohla se vyhnout z titulu své funkce jen tomu, že byla kontaktní osobou. Ale to je vše,“ vysvětluje dnes Pavel Poc.

Poc: Byl jsem v těžkém konfliktu zájmů

Straka ukazuje i na další případ, který je navíc ze současnosti. Pocova manželka jako projektová manažerka organizuje projekt – financovaný z evropských peněz – nazvaný „Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji“ v hodnotě bezmála 170 milionů korun. „Pan Poc si jako zpravodaj nechal schválit legislativu a už tady existuje firma, která na tom bude vydělávat,“ dodává Straka.

I tady má Poc vysvětlení. „Ano, u toho krajského projektu jsem se já ocitl v těžkém konfliktu zájmů. A proto jsem požádal pana jednatele, protože jsem tam už nebyl vůbec společníkem, jen přes naší rodinnou majetkovou firmu (European Universal – pozn. red.), aby přes valnou hromadu schválili moji žádost a nechodili do těch výběrových řízení, a to ani jako subdodavatelé,“ přibližuje.

Podle nařízení Evropského parlamentu budou země unie své území přísněji chránit před pronikáním nepůvodních a invazivních druhů zvířat a rostlin. Kritici kontroverzní změny varují, že může vést až k omezování práv na dovoz hojně rozšířených exotických zvířat.

Také na tom se oba politici neshodnou. Zatímco Straka se obává, že mohou být nařízením ohroženi třeba i chovatelé vzácných akvarijních rybiček, papoušků nebo dravců, Poc něco takového zásadně odmítá s vysvětlením, že nařízení obhajuje hned několik pojistek, které to nedovolí.