Dle analýzy TOP 09, která porovnala programové sliby se skutečnou činností radniční koalice Brno-střed, vyplývá, že koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL, Strany zelených, kromě zákazu heren a zrušení vjezdu cyklistů do centra, nesplnila dosud nic. Naopak mnohé sliby již stihla porušit.

POZOR: Analýza porovnává sliby z volebních programů a koaliční smlouvy s oficiálními zápisy zasedání Rady MČ Brno-střed.
Oficiální programové prohlášení rady totiž dosud neexistuje a nelze jej tedy se skutečností porovnávat. 

Porovnávány byly pouze sliby, které bylo možné v uplynulých 100 dnech vládnutí splnit nebo začít plnit. Nejsou zde konfrontovány sliby dlouhodobé.

Podkladem byly veřejně dostupné dokumenty stran radniční koalice MČ Brno-střed a oficiální zápisy Rady MČ Brno-střed.


 

Programové prohlášení rady městské části Brno-město (zdroj)

 1. NEEXISTUJE!
  Ani po 100 dnech vlády se radniční koalice programovým prohlášením směrem k občanům vůbec nezabývala.
  Položka „8.1. Seznam hlavních dokumentů – Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed“ zeje stále prázdnotou.
  (1 bod)

Jsme přesvědčeni, že základem „otevřené radnice“ jak ji prosazuje TOP 09 je zpracování a zveřejnění tak zásadních dokumentů.

Průběžný stav 1 : 0

Koaliční smlouva (zdroj)

 1. Na základě mandátů od občanů hodlají převzít plnou zodpovědnost za efektivní fungování městské samosprávy.
  Zatím se koalice plné odpovědnosti zříká a naopak se vymlouvá na předchozí koalici ODS+ČSSD. (1 bod)
 2. Zvýšíme transparentnost práce radnice. Budeme zveřejňovat smlouvy podle návrhu zákona o registru smluv vytvořeného Rekonstrukcí státu.
  Zveřejňování smluv se nekoná. Některé zakázky jsou přidělovány netransparentně. (1 bod)
 3. Zprovozníme nízkoprahové informační a servisní centrum.
  Došlo naopak ke zrušení informačního centra na Zelném trhu. (1 bod)
 4. Zprovozníme elektronický help desk (podněty, připomínky, stížnosti, dotazy) s garantovanou dobou odpovědi.
  Koalice není schopna řešit včas ani úředně podané žádosti občanů, natož jejich připomínky. (1 bod)
 5. Zavedeme jmenovité hlasování v RMČ BS i jejích komisích a výborech zastupitelstva.
  Jmenovité výsledky hlasování Rady ani komisí nebylo zavedeno, pouze kontrolní výbor vedený opoziční TOP 09 zavedl jmenovité hlasování. (1 bod)
 6. Budeme zveřejňovat videozáznam z jednání ZMČ BS na internetu.
  Dosud nebylo realizováno, ačkoliv jde o jednoduché technické rozšíření stávajícího hlasovacího systému. (1 bod)
 7. Zavedeme “rozklikávací” rozpočet městské části napojený na související dokumenty (smlouvy, faktury apod.).
  Rozpočet na r. 2015 byl klasický, nerozklikávací a nepřehledný. (1 bod)
 8. Budeme využívat veřejné elektronické aukce.
  Není realizováno. Některé zakázky jsou přidělovány netransparentně. (1 bod)
 9. Provedeme protikorupční audit úřadu městské části a jeho doporučení zapracujeme do pravidel řízení úřadu.
  Audit neproběhl a neprobíhá. (1 bod)
  Legislativní komise rady 4 měsíce nezasedala, tak ani nemohla pracovat na inovaci pravidel řízení úřadu.
 10. Na úřadu městské části zlepšíme pracovní klima jak ve vztahu samosprávy k úředníkům, tak i ve vztahu úředníků k veřejnosti.
  Za čtvrt roku působení nové Rady MČ došlo také ke značné fluktuaci zaměstnanců úřadu MČ Brno-střed, konkrétně z celkového počtu 260 zaměstnanců, 12 zaměstnanců odešlo a 12 bylo přijato. Na úřadu panuje chaos a špatné klima. (1 bod)
 11. Budeme řádně spravovat a udržovat bytový fond.
  Není tomu tak.  (1 bod)
 12. Podpoříme využívání cyklodopravy (samostatné cyklopruhy, zprůjezdnění centra, systémy bezpečného parkování, nastartování bikesharingu apod.).
  Byl zrušen zákaz vjezdu kol do centra města. (0,5 bodu)
 13. S předstihem budeme vytvářet potřebná nová místa v mateřských školkách a podpoříme také vznik dětských skupin a dalších forem péče o dítě.
  Nová místa v MŠ nebyla vytvořena. (1 bod)
 14. Zřídíme rodičovské rady také ve školkách. Budeme usilovat, aby sportoviště u škol byla v odpoledních a večerních hodinách otevřena veřejnosti.
  Školní hřiště dosud nebyla veřejnosti otevřena. (1 bod)
 15. Budeme trvat na zákazu hazardu na území městské části a budeme hledat účinné prostředky regulace v případech nových forem hazardních her.
  Splněno.  (1 bod)

Průběžný stav 14 : 1,5

Volební leták Žít Brno pro Brno-střed (zdroj)

 1. „CHCU udělat z Brna-střed úplně nejvíc nejlepší čtvrť v republice“, říkal Matěj Hollan
  Zůstalo jen u chtění. Vítěz voleb v MČ Brno-střed Matěj Hollan na ustavujícím zastupitelstvu veřejně odmítnul navrženou kandidaturu na starostu. (1 bod)
 2. Co musíme udělat, aby bylo Brno-sřed nejlepší městskou částí v republice? Stačí neházet klacky pod nohy lidem, kteří na tom už pracují. A nevytvářet nové problémy.
  Problémů bylo za 100 dnů vytvořena řada.  (1 bod)
 3. Zkultivujeme prostor před nádražím bez ohledu na to, kde v budoucnu nádraží bude.
  Nechť každý zhodnotí sám. Vidíte nějakou změnu? (1 bod)
 4. Uděláme z Bronxu bezpečné místo, kde se žije dobře všem obyvatelům, bez rozdílu etnik.
  Nechť každý zhodnotí sám. Vidíte nějakou změnu? (1 bod)
 5. Zrušíme v naší čtvrti všechny herny.
  Splněno. (viz výše – položka 16. )
 6. A naopak dáme do ulic šachové stolky, sochy, dostatek laviček a košů.
  Čeká se zřejmě na jaro, s přípravou. Takže příští jaro… (1 bod)
 7. Vrátíme na Údolní přechod.
  Přechod není a nebude. (1 bod)
 8. A zajistíme dostatek místa ve školkách a bezpečnou cestu do nich.
  Bez jakékoliv změny… (1 bod)
 9. Otevřeme radnici
  Zatím jen slib. (1 bod)
 10. Zveřejníme všechny smlouvy.
  Na webu MČ nic zveřejněno není.
 11. Budeme vypisovat otevřená výběrová řízení.
  V některých řízeních jsou osloveny jen vybrané firmy. Míra otevřenosti se nijak nezměnila. (1 bod)
 12. Zpřístupníme všechny dokumenty digitálně.
  Na webu MČ nic zveřejněno není. (1 bod)
 13. Zabydlíme stovky prázdných bytů v centru.
  Stále zůstává přes 500 bytů neobsazených, na úřední vývěsce visí jen několik desítek nabízených bytů. (1 bod)
 14. Zavedeme privatizaci bytů naprosto transparentně, bez možnosti rozhodování pomocí obálek.
  Privatizaci odložila koalice na neurčito. A na zastupitelstvu MB i MČ koalice dokonce zablokovala jakoukoliv diskuzi o privatizaci. (1 bod)
 15. Když nás budete volit, Brno-střed se zlepší k nepoznání.
  Nechť každý zhodnotí sám. My změnu k lepšímu rozhodně nepozorujeme. (1 bod)

Průběžný stav 29 : 1,5

Volební program ANO 2011 pro Brno-střed (zdroj)

 1. VELKÉ NIC!
  Stránky jsou již delší dobu bez obsahu. Tištěný volební leták obsahoval pouze 8 obecných volebních hesel. (0 bodů)

Průběžný stav 29 : 1,5

Volební program Strany zelených pro Brno-střed (zdroj)

 1. Máme plán pro Brno-střed
  Plán – programové prohlášení rady – neexistuje, existují pouze volební sliby. (0 bodů)
 2. Otevřeme radnici občanům – ukončíme neprůhledné hospodaření dosavadních koalic v čele s ODS.
  Neprůhledné hospodaření nebylo ukončeno. V některých řízeních jsou osloveny jen vybrané firmy. (1 bod)
 3. Zveřejňovány budou všechny uzavřené smlouvy, jmenovité výsledky hlasování Rady i přehledný rozklikávací rozpočet.
  Nic nesplněno. (viz výše – položky 3, 6 a 8)

Průběžný stav 30 : 1,5

Volební program KDU-ČSL pro Brno-střed (zdroj)

 1. Zlepšení stavu prostoru kolem hlavního nádraží bezodkladně.
  Nechť každý zhodnotí sám. My nevidíme žádnou, na tož pak bezodkladnou, změnu? (viz výše – položka 19)

Konečný stav 30 : 1,5