„Příspěvek Čtyři roky v žabovřeské opozici byl reakcí na PR článek Rady městské části Brno-Žabovřesky v záříovém čísle Žabovřeského zpravodaje. Jak jsme předpokládali, žabovřeská radnice nezůstala nic dlužná své pověsti a náš příspěvek v říjnovém čísle samozřejmě neotiskla. „

Čtyři roky v žabovřeské opozici
V záříovém čísle Žabovřeského zpravodaje bilancovala Rada městské části Brno-Žabovřesky uplynulé volební období. Zřejmě nikoho nepřekvapilo, že se soustředila na tu pozitivnější stránku svého působení, ostatně před komunálními volbami nebylo možné ani čekat nic jiného; konec konců to bylo zadarmo a promrhání takové příležitosti se v politice zrovna nenosí. Abychom jí ale nekřivdili, v závěru své bilance Rada rovněž zmínila, že období její vlády nebylo bezproblémové.
Bezproblémově naopak probíhala celé volební období kontrolní činnost zastupitelstva, při které se koalice nenechala za vydatné podpory KSČM zaskočit četnými návrhy opozice, které by mohly zbrzdit hladké, vždy ne více než půlhodinové jednání kontrolního výboru. Rada tedy dle našeho názoru zapomněla zmínit jeden svůj velký úspěch, a to že na činnosti její, stejně jako celého zastupitelstva, kontrolní výbor neshledal za celé volební období jedinou skvrnku. K takové bilanci nezbývá, než gratulovat! Svou roli přitom sehrálo i odmítání Rady poskytovat opozici většinu požadovaných informací o činnosti Rady a ÚMČ. Kromě opozice, měl však jiný právní názor i tajemník Magistrátu města Brna, na základě kterého musel ÚMČ poskytnout kopii nájemní smlouvy na objekt Voroněžská 5.
Další nesporný úspěch si koalice na své triko připsala, když odmítla veškeré, opozicí podporované, žádosti nájemníků obecních bytů o jejich privatizaci a nedopustila tak, abychom jako městská část přišli o jedinečnou příležitost investovat naše budoucí peníze do nákladné rekonstrukce zastaralého bytového fondu.
Jako opozice jsme se nenudili, neboť nám bylo předurčeno upozorňovat na neúspěchy a problémy. Hned prvním neúspěchem Rady v oblasti správy majetku byl opozicí zmařený pokus o odpuštění dlužného nájmu soukromé společnosti ve výši téměř 200 tisíc korun. Takhle se totiž dle našeho názoru podpora podnikání nedělá.
Řady opozice posílil od roku 2013 i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což jistě Radu, při její snaze o transparentnost samosprávy potěšilo. V oblasti oprav bytového fondu byl tímto úřadem zrušen, z důvodu porušení zákona o veřejných zakázkách, tendr na dodávku výtahů pro bytové domy Kounicova 69, 71, 73 a 87. Je to právě vinou opozice a ÚOHS, a zajisté ne špatného postupu Rady, že obyvatelé dotčených bytových domů jsou dodnes nuceni používat zastaralé výtahy.
V oblasti školství se schyluje k obdobnému fiasku; a je to opět ÚOHS, kdo prošetřuje, opět na základě podnětu opozice, veřejnou zakázku na výměnu oken v budovách žabovřeských školek v objemu cca 7,5 milionů korun, přičemž více než 3 miliony korun byly použity na opravu objektu Voroněžská 5, který užívá soukromý subjekt. Nezanedbatelnou ekonomickou úsporu tak budou výměny oken v žabovřeských školkách znamenat nejenom pro rozpočet městské částí, ale i pro soukromý subjekt, a to bez jakéhokoliv přínosu pro Žabovřesky a jejich obyvatele.
Úřad městské části rovněž bodoval na poli justice, když Krajský soud v Brně pravomocně zrušil nezákonnou výpověď jednoho ze zaměstnanců a ÚMČ bylo uloženo uhradit náhradu ušlé mzdy a soudní výlohy. Ačkoliv jsou názory právníka ÚMČ na zastupitelstvu, zejména pro svou vysokou kvalitu, hluboce respektovány, senát krajského soudu bohužel nepřesvědčily. Utrpěli jsme ovšem jako městská část vítězství, neboť i přes povinnost najít v rozpočtu a zaplatit částku převyšující 1 milion korun jsme se zbavili neposlušného úředníka, který by beztak dělal jen problémy.
Kritizovat koalici není příliš záviděníhodným úkolem opozice. Objektivně však musíme konstatovat, že radniční koalice vyslyšela i některé opoziční návrhy, ať už se jednalo o změnu jednacího řádu zastupitelstva, zvýšení počtu zasedání zastupitelstva či zákaz hazardu na celém území městské části.
Pro následující volební období přejeme Žabovřeskám takové zastupitelstvo a radu městské části, které budou městskou část spravovat ve prospěch jejich obyvatel. Stojí před námi totiž mnohé nelehké úkoly: ať už zmiňovaná privatizace bytového fondu nebo zajištění hladkého průběhu rekonstrukce ulic Minská-Horova; někdo by se možná už konečně mohl podívat na organizaci dopravy kolem Burianova náměstí nebo vyřešit tristní stav volnočasového mobiliáře a úpravu zeleně – novým zastupitelům a radním proto přejeme hodně štěstí a odvahy, aby bylo jejich bilancování za čtyři roky o něco veselejší, než to naše.
Michal Feigler, Naser Oweis a Jindřich Zuziak, zastupitelé MČ Brno-Žabovřesky za TOP 09