„7.6.2012 byla se zmíněným soukromým subjektem uzavřena nájemní smlouva na dobu 15 let s nájemným ve výši 1,- Kč ročně. V objektu byla zřízena soukromá MŠ Fantazie s měsíčním školným pro rok 2014/2015 ve výši téměř 8.000,- Kč, což je však částka pro většinu rodičů nedostupná, a tedy neřešící nedostatek míst pro předškoláky v Žabovřeskách.“

V roce 2012 byl MČ Brno-Žabovřesky svěřen do správy objekt bývalého Dětského centra v Brně, Voroněžská 5 s tím, že bude provozován 1. německým zemským gymnasiem, základní školou a mateřskou školou, o.p.s. jako mateřská škola. Proti tomu jistě nelze nic namítat, momentální nedostatek míst trápí i žabovřeské rodiče malých dětí. „7.6.2012 byla se zmíněným soukromým subjektem uzavřena nájemní smlouva na dobu 15 let s nájemným ve výši 1,- Kč ročně. V objektu byla zřízena soukromá MŠ Fantazie s měsíčním školným pro rok 2014/2015 ve výši téměř 8.000,- Kč, což je však částka pro většinu rodičů nedostupná, a tedy neřešící nedostatek míst pro předškoláky v Žabovřeskách“, vysvětlil Jindřich Zuziak, kandidát TOP 09 na starostu MČ Brno-Žabovřesky.

K zamyšlení je i celý postup schvalování pronájmu městského objektu soukromé společnosti. Ten totiž ani neprošel běžným procesem projednávání, tedy např. přes majetkovou a bytovou komisi RMČ, ačkoliv tato obvykle podrobně projednává všechny pronájmy. A přestože je ve smlouvě stanoveno, že veškeré opravy nemovitosti budou prováděny výhradně na náklady nájemce, investovala RMČ Brno-Žabovřesky z veřejných zdrojů včetně účelové dotace SMB již několik milionů korun do výměny oken, dveří a dalších úprav objektu, a to bez jakéhokoliv plnění ze strany nájemce a jakéhokoliv přínosu pro žabovřeské občany.

Žabovřeská radnice na konci tohoto volebního období bilancuje. Mezi úspěchy svého vládnutí uvádí i provedené opravy všech žabovřeských školek, kterými prý bude dosaženo úspor v provozních výdajích radnice. „Cudně však již zamlčuje, že nejenom radnice, ale i soukromého subjektu, který zdarma v městském objektu provozuje MŠ Fantazie“, uzavřel Zuziak.