Anketa: Kandidují na primátora, jak vyřeší potíže Brna?

Zobrazit původní článek

Odpovědi Jaroslava Kacera, kandidáta TOP 09

1) Jak se stavíte k přesunu nádraží? Jste pro přesun ke Svratce, nebo podporujete variantu v centru?

Za klíčové považuji celkovou modernizaci železničního uzlu Brno a jeho napojení na vysokorychlostní tratě. To je pro nás důležitější než konkrétní poloha brněnského nádraží. Jsme připraveni respektovat odborné stanovisko ministerstva dopravy, jak z pohledu technického, tak finančního, aby toto vše bylo vůbec realizováno, a to v co nejkratší době. Mně samotnému by se líbila spíše poloha v centru.

2) Jaký je váš názor na problematiku Jižního centra? Jak by podle vás mělo v následujících letech vypadat?

Měl by zde vzniknout prostor pro bydlení, odpočinek a další volnočasové využití, a to vše bez jakýchkoliv bariér. Nabízí se i využití řeky v blízkosti Jižního centra. Již v minulosti jsme nesouhlasili s výstavbou gigantického nákupního centra Aupark v této oblasti. Je nutné změnit dosavadní přístup k územnímu plánu a vytvořit plán metropolitní, který bude podstatně jednodušší. To s sebou nese i sestavení panelu odborníků z řad architektů a urbanistů, již by tuto problematiku řešili. Na konečnou podobu Jižního centra by měla být vyhlášena mezinárodní architektonická a urbanistická soutěž.

3) Jak byste řešil/a nedostatek míst v brněnských školkách? Kde vzít peníze na jejich případné dobudování?

Jsme přesvědčeni o tom, že při stavbě nových obytných celků musí být jednou z podmínek pro investory vybudování občanské vybavenosti včetně mateřských škol. Nově budovaná zařízení musí být koncipována tak, aby v budoucnu mohla být využita i k jiným účelům, např. jako základní školy, společenské či zájmové kluby nebo domovy pro seniory. Mimo jiné si uvědomujeme význam nových forem předškolních zařízení, jako jsou např. dětské skupiny, a rádi je budeme podporovat. Důležitá je celoměstská koordinace výstavby mateřských škol.

4) Jak byste řešil/a problém bezdomovectví? Jak zabránit tomu, aby se tito lidé shlukovali v centru města?

Přehlížení problému bezdomovců – s občasnou represí – v současnosti nic neřeší. Cestou ke zlepšení situace je dlouhodobá spolupráce s nízkoprahovými neziskovými zařízeními, která dokážou s potřebnými systematicky pracovat, a tím je dostat z centra do těchto zařízení. Rádi bychom podporovali tyto instituce.

5) Jste pro nulovou toleranci hazardu na celém území Brna?

Jsme pro důslednou regulaci hazardu a jasně stanovená pravidla. Nulová tolerance heren by měla být v rezidenčních oblastech. Řešením je nalezení a zvolení místa mimo obydlené části, kde by vznikl tzv. herní mall, po vzoru Ameriky, a kde by byla plněna všechna pravidla a zákony, které tuto oblast regulují.