V sobotu 22. listopadu 2014 se v Brně-Líšni uskutečnila v pořadí již IV. programová konference regionální organizace TOP 09 Brno-město, s podtitulem Víme, kam jdeme???. Hlavním cílem konference bylo zhodnocení výsledků nedávných komunálních a senátních voleb v Brně. Pozváni byli členové regionální organizace TOP 09 Brno-město, nezávislí kandidáti, členové krajské organizace TOP 09 Jihomoravského kraje a také členové předsednictva TOP 09. Mezi významné hosty patřili první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek, předseda krajského výboru TOP 09 Jihomoravského kraje Jan Vitula a politolog Michal Pink.

Předseda pořádající místní organizace Jaroslav Kacer srdečně přivítal všechny účastníky konference a poděkoval jim za hojnou účast. První místopředseda se k uvítání přidal a úvodem dodal:‚‚ Vím, že výsledek voleb nebyl ideální, ale v práci na lokální úrovni bychom polevovat neměli. ‘‘

V dopoledním programu Michal Pink, politolog z FSS MU, zhodnotil komunální volby v Brně a také dlouhodobý vývoj TOP 09 v Brně i Jihomoravském kraji. Na základě analýz voleb i z let minulých byla vznesena doporučení pro krajské volby v roce 2016 i další směřování nejen regionální organizace.

Na unikátním výzkumu tzv. exit pollu, který byl prováděn studenty v průběhu voleb, demonstroval celou řadu zajímavých faktů o voličích v Brně a elektorátu TOP 09. Mimo jiné vyzdvihl několik prvků kampaně např. stánek na náměstí Svobody, specifické volební nosiče v podobě barelů či jednotný vizuální styl kampaně. ‚‚Na druhou stranu však nesmíme zapomínat, že vedle kampaně svou roli hrají také makroekonomické faktory, jako je například velikost obce, charakter společnosti apod.‘‘ zdůraznil Pink.

Politika je běh na dlouhou trať. Měli bychom se zamyslet nad vytvořením stínové rady v Brně, ve které by se mohli profilovat odborníci z řad našich členů.

Odpolední blok se pak nesl v duchu diskuze. „Víme, kam jdeme, jak dokládají naše volební programy, ale musíme to umět profesionálně prodat a toho bez odborníků nedocílíme,“ uvedl Pavel Jílek, člen regionálního výboru TOP 09 Brno-město. Pavel Jílek dále vyhodnotil dotazníky členů a kandidátů, které měly sloužit ke zhodnocení výsledků voleb, na jejichž základě pronesl užitečná doporučení.

„Politika je běh na dlouhou trať. Měli bychom se zamyslet nad vytvořením stínové rady v Brně, ve které by se mohli profilovat odborníci z řad našich členů,“ uvedl na začátku své prezentace Jaroslav Kacer, předseda regionální organizace TOP 09 Brno-město. Představil i mnoho dalších návrhů, které by měly určit směřování místní organizace.

Celá konference byla uzavřena debatou mezi členy a prvním místopředsedou Miroslavem Kalouskem. Na odlehčení závěrem zazněl dotaz, kde pan Kalousek vymýšlí své bonmoty. ‚‚To víte, myslím na to, kudy chodím. Nejčastěji mne však napadají na toaletě,‘‘ upřesnil Kalousek.

Fotogalerie