Zástupci TOP 09 Brno-město se společně s ostatními kolegy z řady měst ČR účastnili mezinárodní konference Smart cities, která proběhla dne 9. září 2014 v Michnově paláci na pražském Újezdě a která byla iniciována brněnským zastupitelem Jaroslavem Kacerem a krajským zastupitelem Janem Vitulou. Konference se zaměřila na představení koncepcí a možných modelů budoucího rozvoje měst, jejich efektivnějšího spravování a zlepšení kvality života jejich občanů.

Realizace konceptu Smart cities, tedy zavádění inovativních postupů a rozšiřování využití moderních technologií, nemusí nutně probíhat pouze v jednotlivých městech ČR, či mezi městy, ale může zasahovat i do zahraničí. Možné partnerství při této snaze s městy ze zahraničí podpořila i přítomnost významných hostů jako byl Alexander Van der Bellen, komisař Vídně pro univerzity a výzkum, a také Wolfgang Schuster, primátor města Stuttgart. Díky těmto hostům nabyla konference mezinárodního rozměru a přinesla celou řadu zajímavých postřehů z fungování konceptu Smart cities v jejich domácím prostředí, které se od toho našeho liší svými možnostmi jen minimálně. Díky tomu si z něho naši zastupitelé mohli odnést řadu poznatků.

Z českých hostů přednášeli za TOP 09 Jan Vitula a Jaroslav Kacer. Pozvání přijal i Petr Moos, exministr dopravy. Na konferenci nechyběl ani zástupce Konrad Adenauer Stiftung pro ČR a SR pan Werner Böhler.

Zmíněny byly otázky a aspekty týkající se zejména využití úsporných technologií, integrativní a ekologický aspekt Smart cities. Jako velmi důležité jsou dnes i do budoucna vnímány otázky sociálního zabezpečení, bezpečnostní, kulturní a zdravotní aspekty.

Mobilita či elektromobilita je důležitým komponentem v procesu vytváření pracovních míst, což je i pro hospodářství EU nezbytností. Podpora vysokého školství, celoživotního vzdělávání a multikulturní výchovy mladých je jedním z aspektů, které bude třeba více rozvinout.

Spolupráce by měla být realizována prostřednictvím společných konferencí a společných projektů. Koordinaci spolupráce mezi zástupci zvolenými za TOP 09 bude zajišťovat TOPAZ

Pan prof. Moos zdůraznil zabezpečení udržitelného rozvoje města: zejména zaměření se na službu občanovi s ohledem na specifičnost či jedinečnost každého města. Jan Vitula v příspěvku zmínil čerpání strukturálních fondů ČR a operační plány pro období 2014 – 2020. Jako poslední řečník vystoupil pan Jaroslav Kacer. Představil „Memorandum o prosazování principů Smart cities“, jehož cílem je: ‚‚sjednotit postup v realizaci Smart cities nejen mezi zastupiteli zvolenými za TOP 09, ale i napříč celým politickým spektrem. Spolupráce by měla být realizována prostřednictvím společných konferencí a společných projektů. Koordinaci spolupráce mezi zástupci zvolenými za TOP 09 bude zajišťovat TOPAZ,‘‘ uvedl Kacer.

 

Znění memoranda si můžete stáhnout zde: memorandum-smart-cities-pdf