„Žabovřeská radnice nezůstává nic dlužna své negativní pověsti a zřejmě manipuluje veřejné zakázky ve prospěch jednoho dopředu známého dodavatele“, uvedl Jindřich Zuziak, zastupitel MČ Brno-Žabovřesky za TOP 09. V roce 2011 vyhlásila Rada MČ Brno-Žabovřesky veřejnou soutěž na kompletní výměnu výtahu v bytových domech Kounicova 83 a 85. V rámci hodnocení byli všichni uchazeči vyloučeni z této veřejné zakázky, prý pro nesplnění základních kvalifikačních kritérií, aby následně v rámci jednacího řízení bez uveřejnění byla zakázka zadána jednomu z nich.

V letošním roce se situace s drobnou obměnou opakuje. Radnice vyhlásila soutěž na dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na kompletní výměnu výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87. V rámci hodnocení nabídek uchazečů byli 4 z nich (Zitta – výtahy, s.r.o., ELSA, spol. s r.o., LIFTCOMP a.s. a Beta Control s.r.o.) ze zadávacího řízení bez udání důvodu vyloučeni. Jako dodavatele této veřejné zakázky pak Rada MČ opět vybrala stejného uchazeče jako v roce 2011. „Přitom se v případě všech 4 vyloučených uchazečů jedná o renomované a dlouhodobě na trhu působící společnosti. Nelze tedy zřejmě předpokládat, že by tito uchazeči nesplnili podmínky zadavatele“, dodává Zuziak.

„Na základě známých skutečností a důvodných pochyb o transparentnosti a zákonnosti postupu žabovřeské radnice podávám dnes podnět ÚOHS na prošetření celého zadávacího řízení na výběr dodavatele kompletní výměny výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87“, uvedl Zuziak.

Pochybnosti opozice vzbuzují i další veřejné zakázky realizované MČ Brno-Žabovřesky. Jde například o veřejnou zakázku „Výměna otvorových prvků a zateplení objektu MŠ Fanderlíkova 9a, Brno“, která byla sice vysoutěžena za 2.834.153,- Kč, aby byl následně prostřednictvím dodatku ke smlouvě o dílo předmět zakázky rozšířen o kompletní výměnu střechy objektu a hodnota zakázky navýšena o více než třetinu na 3.946.797,- korun. „O netransparentnosti radnice nejen při této veřejné zakázce svědčí i skutečnost, že jsou zveřejněny pouze dodatky ke smlouvě o dílo, nikoliv však smlouva původní, protože prý byla uzavřena před účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách“, dodal Zuziak.