V listopadu 2012 podal Jindřich Zuziak, zastupitel MČ Brno-Žabovřesky za TOP 09, podnět ÚOHS na prošetření zadávacího řízení na výběr dodavatele kompletní výměny výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87. Zmiňovanou soutěž vyhlásila Rada MČ Brno-Žabovřesky.

„Měl jsem pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti postupu žabovřeské radnice a bohužel moje pochybnosti potvrdil také ÚOHS,“ sdělil Jindřich Zuziak.

„Na základě přezkoumání dokumentace k předmětnému výběrovému řízení, jakož i dokumentů a informací, které si Úřad vyžádal, Úřad získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední,“ cituje Zuziak výsledek šetření jeho podnětu, který obdržel před pár dny.

Výše zmíněné výběrové řízení není jediné, které dle našeho názoru proběhlo nestandardně. Opakovaně radnici sdělujeme naše výhrady k její činnosti. Vzhledem k tomu, že tyto připomínky ignorují, využili jsme poprvé možnosti přezkoumání Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. „Věřím, že se radnice poučí a v budoucnosti budou veškerá výběrová řízení probíhat od začátku až do konce podle zákona,“ uzavřel Zuziak.