ÚOHS dne 22.8.2013 ukončil správní řízení z mocí úřední, které bylo zahájeno na základě podnětu Jindřicha Zuziaka, zastupitele MČ Brno-Žabovřesky za TOP 09, a zrušil zadávací řízení na dodávku výtahů pro bytové domy Kounicova 69, 71,73 a 87 v Brně-Žabovřeskách, vyhlášené dne 31.7.2012 ÚMČ Brno-Žabovřesky, a to z důvodu porušení zásady transparentnosti a zásady zákazu diskriminace dle zákona o veřejných zakázkách.

Jedním z výroků rozhodnutí ÚOHS je i povinnost radnice uhradit náklady správního řízení ve výši 30.000,- Kč. „Vzhledem k tomu, že administrace této zakázky byla zadána společnosti ikis, s.r.o., předpokládám, že radnice úhradu těchto nákladů přenese na dotčenou společnost, zvláště pokud ji přes prokazatelné selhání v této zakázce pověřuje administrací dalších veřejných zakázek v Žabovřeskách“, uvedl Zuziak. „Za alarmující považuji i skutečnost, že díky takto „zpackané“ veřejné zakázce jsou nájemníci v dotčených bytových domech nuceni další rok používat nevyhovující výtahy, nehledě ke zvýšeným nákladům, které musela radnice vynaložit na jejich bezpečný provoz“, doplnil Zuziak.

„Rozhodnutí ÚOHS nejen jednoznačně potvrdilo mé pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti postupu žabovřeské radnice v této veřejné zakázce, ale současně by dle mého názoru mělo přimět vedení radnice ke změně politiky při zadávání veřejných zakázek v Žabovřeskách tak, aby zakázky byly soutěženy v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a v zájmu žabovřeských obyvatel, a nikoliv v zájmu žabovřeských radních“, pokračoval Zuziak.

Žabovřeská TOP 09 bude i nadále sledovat zadávání veřejných zakázek v této městské části. „Pochybnosti máme např. u zakázky na výměnu otvorových prvků a zateplení MŠ Fanderlíkova v původní hodnotě 2,8 mil. Kč, která následně obsahovala i výměnu celé střechy objektu s navýšením hodnoty o více než třetinu na téměř 4 mil. Kč, a to bez nového výběrového řízení. Nezajímavým není ani fakt, že u většiny stavebních zakázek se mezi vybranými dodavateli objevuje několik stále stejných firem, přičemž řada z nich je pak i dlouholetými sponzory akcí žabovřeské radnice“, dodal Zuziak.

ÚOHS_2013_S061_zrušení zadávacího řízení