„Žabovřeská radnice se zřejmě nepoučila z rozhodnutí ÚOHS, kterým zrušil zadávací řízení veřejné zakázky na dodávku výtahů do bytových domů, a nadále manipuluje veřejné zakázky“, sdělil Jindřich Zuziak, zastupitel MČ Brno-Žabovřesky za TOP 09.

Aktuálně jde o veřejnou zakázku „Výměna otvorových prvků na školních zařízeních v Brně – Žabovřeskách“ s předpokládanou hodnotou 7.840.000,- Kč. „Žabovřeská radnice zřejmě použila nový způsob manipulace veřejných zakázek, a to přímo s využitím zákona o veřejných zakázkách, kdy v otevřeném řízení stanovila natolik diskriminační podmínky pro potenciální dodavatele (10 let praxe pro vedoucího zakázky, minimální přepočtený počet 15 zaměstnanců, nepřiměřený požadavek na referenční zakázky, krátká lhůta pro podání nabídek, požadavek na složení jistoty), že nebyla doručena žádná nabídka, zadávací řízení bylo zrušeno a zakázka zadána předem vybranému dodavateli za cenu 7.650.000,- Kč, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění“, pokračoval Zuziak.

Pochybnosti vzbuzuje i takto „vysoutěžená“ cena zakázky, která je pouze o 2,4 % nižší než cena předpokládaná, přičemž běžně se v otevřeném řízení dosahuje i o desítky procent nižších cen, a dále odmítnutí radnice poskytnout kopie nabídek uchazečů podaných v jednacím řízení bez uveřejnění. „Všechny tyto okolnosti jsou dle mého názoru natolik podezřelé, že mne dovedly k rozhodnutí, podat další podnět k ÚOHS“, dodal Zuziak.