Je milé vidět, že i těsně před volbami mají někteří politici  smysl pro humor. Konkrétně pan Marek Svitavský, lídr uskupení Zelená pro Židenice a uvolněný (rozumějte plně placený) radní. Jeho video natočené pro marketingovou skupinu „A co Brno ?“ nepostrádá vtipné okamžiky, ironii ani satiru. Jak jinak chápat stesky radního, který je součástí vedení městské části 8 let a má mimo jiné na starost zeleň v naší obci, že jako hlavní problém Židenic vidí černé skládky? Nechce se mi věřit že by to mohl myslet vážně, černé skládky jsou jistě nešvar, ale proti takovým problémům jako je obvinění jeho koaličních partnerů ze sjednání výhodypři zadání veřejné zakázky , nebo obrovská dopravní zátěž ulic Svatoplukova a Gajdošova, nejasná restruktualizace Zbrojovky, absence údržby zeleně a parků či děstských hřišť, proplacené faktury za činnosti jež nikdy neproběhly (800tun hnojiva, 15% navýšení výměr při rekonstrukci bytového domu) nebo skandální postup radnice při schvalování výškových domů Elliptica jsou černé skládky marginální problém.  Vždyť jeho řešení je poměrně triviální a mělo by být samozřejmostí, ne hlavním volebním tématem někoho, kdo je 8 let placen za správu veřejných prostranství a zeleně. Máme přece vlastní příspěvkovou organizaci, která má likvidaci černých skládek přímo v preambuli své zakládací listiny, platíme si ochrannou službu, která má monitorovat vznik skládek a v neposlední řadě existují aplikace jako např. Lepsimisto.cz které umožňují efektivně zapojit i občany. Spíše to vypadá, že pan Svitavský se po 4 letech letargie probudil a jsa zcela odcizen skutečným problémům, rozhodl se tepat do první věci, která jej napadla. Možná není od věci si říci, že on byl u toho, když se ekodvůr u židovského hřbitova rušil, proč řeší problém až teď? A řeší jej vůbec? Co s tím bude dělat jsem se v jeho videoklipu nedozvěděl.

A co Židenice?

Marketingové uskupení s recyklovanými politiky „A co Brno?“ je známé zejména svou častou změnou názorů (Amazon Ne, Amazon Ano, politické hnutí nejsme, politické hnutí jsme…). Otázkou je , proč se pan Svitavský chce spojit s tímto projektem. Nabízí se jedna odpověď, Zelená pro Židenice je mrtvý projekt, natolik zprofanovaný v posledním volebním období, že panu Svitavskému nezbývá, než kandidovat pod jinou hlavičkou, neboť občané již Zelené pro Židenice nevěří.

Cizím peřím…

Velmi vtipný je i okamžik, kdy pan Svitavský hodnotí úspěchy radnice, zejména pak investice do školství. Myslím, že by bylo fér dodat, že školství měl ve své kompetenci Karel Bernášek, nikoliv on a že jediné s čím se setkal v rámci investic do školství byla oprava kuchyně na ZŠ Gajdošova, která se, eufemicky řečeno, neobešla bez „drobných“ problémů.

 Humorné video ke zhlédnutí zde:

Skládky v Židenicích. Marek Svitavský jde prý přímo k jádru problému.

Pozn.

Autor článku stál u vzniku Zelené pro Židenice v roce 2006, z důvodů nesouhlasu s vedením z tohoto uskupení spolu s Ing. Kocmánkem  v roce 2010 odešel a společně pak vstoupili do nově vznikající místní organizace TOP 09.