Smuteční síň v Židenicích, jedna ze tří v celém Brně, neutěšeně chátrá už druhé volební období.  Jedná se přitom o skutečnou architektonickou památku naší městské části, postavenou v letech 1977-1984 podle návrhu nestora brněnské architektury prof. Ing. Arch. Ivana Rullera (*1926), autora takových staveb jako je hala Rondo, Ingstav, památník otroků v Senegalu atd. Nejde však jen o záchranu cenné stavby, zachování smuteční síně má i svůj ryze praktický význam. Vždyť v souvislosti s návrhem nového územního plánu se uvažuje o takřka dvojnásobném rozšíření stávajícího hřbitova a proto si naše městská část důstojnou smuteční síň jistě zaslouží. Chátrání budovy vede k názorům, že by snad bylo snazší objekt zbourat a postavit nový, než jej rekonstruovat. S tímto postupem my, TOP 09 – Židenice, rozhodně nesouhlasíme. Zachování a opravu smuteční síně měly ve svém programu všechny strany, avšak na objekt samotný jsme se šli osobně podívat jen my. Spolu s Ing. Kocmánkem jsme si vypůjčili původní projektovou dokumentaci, kontaktovali jsme původní spolupracovníky prof. Rullera a odborně (oba jsme stavební inženýři) síň prohlédli. Člověk musí zatlačit slzu, když vidí kam až destrukce pokročila, nicméně poruchy se nejeví tak dramatické, aby bylo nutné objekt asanovat. Je poškozené vnější obložení stěn, došlo k degradaci atikového zdiva a střešního pláště, objekt je však poměrně malý bez složitějšího technologického vybavení (jedná se o smuteční síň nikoliv krematorium) proto by opravy nemusely být dramaticky nákladné. Demolice a výstavba nové síně, pokud by vůbec po asanaci k nějaké nové výstavbě došlo, by nejen byla finančně výrazně náročnější než oprava stávající budovy, ale existuje i oprávněná obava, že případný nový návrh by zdaleka nedosahoval estetických a funkčních hodnot stávajícího objektu. Vítáme proto snahu radnice zpracovat odbornou studii, která určí další postup, doufáme však, že na tuto studii bude vypsáno řádné výběrové řízení.

Nezanedbatelným aspektem záchrany síně jsou vedle nákladů na rekonstrukci také provozní náklady. Na tomto místě lze poznamenat, že roční náklady na provoz jistě nejsou vyšší, než několika měsíční náklady na třetího místostarostu.