Chátrá a chátrá a chátrá….

smut_sin3

 

Na stav naší smuteční síně, autorského díla prof. Rullera, jsem upozorňoval už před 4 lety. Vedení města Brna tehdy došlo k nesmyslnému závěru, že rekonstrukce by stála přes 30mil Kč a to bez toho, aniž by se tam byl někdo odpovědný vůbec podívat. Cena byla stanovena vynásobením objemu stavby hypotetickou částkou 10.000 Kč/m3.  Taková cena hrubě neodpovídá náplni ani charakteru stavby. Město Brno se rozhodlo smuteční síň zbourat, intervencí Židenic se podařilo záměr pozastavit, smuteční síň zatím stojí, nikdo s ní ale nic nedělá.

 Jak na to

Nejdříve je nutné požádat, aby byla smuteční síň svěřena do péče městské části. Následně se podle původního projektu zpracuje projekt přípravných prací. Je totiž nutné zjistit v jakém stavu jsou jednotlivé konstrukce, ovšem bez odstrojení obkladů to závazně zjistit nelze a pokud by se pracovalo jen s předpokladem, mohly by se pak realizační náklady během stavby navyšovat, což je z mého pohledu nepřípustné. Ve výběrovém řízení (samozřejmě zveřejněném na internetu) se zvolí firma, která objekt odstrojí. Kamenné obklady pečlivě uloží a budou znovu v maximální míře použity.  Následně se provede podrobný stavebně technický průzkum, který bude podkladem pro projekt rekonstrukce. Vypíše se výběrové řízení na zpracovatele dokumentace, architektonické řešení a výzdoba bude konzultována s autorem díla, prof. Rullerem a následně se vypíše řízení na zhotovitele díla.

Předpokládám náklady do 15 mil. Kč, jelikož začíná nové období pro čerpání evropských dotací, věřím že se nám podaří peníze z EU na záchranu této jedinečné stavby získat. Rád bych využil pomoci COPA  (centrum obnovy památek architektury 20.století) a podpory Národmního památkové ústavu.

Otevíráme

Odhaduji, že realizace záchrany smuteční síně bude trvat 3 roky, pak však získají Židenice vedle Městkých lázní či ZŠ Kuldova další architektonický skvost a obyvatelé celého města důstojný prostor pro rozloučení se svými blízkými.