Na základě mého podnětu ze dne 11.11.2013 prošetřil ÚOHS průběh veřejné zakázky „Výměna otvorových prvků na školních zařízeních v Brně-Žabovřeskách“, a protože získal pochybnosti, zda žabovřeská radnice postupovala při zadávání této zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zahájil se zadavatelem správní řízení z moci úřední.

 

ÚHOS zahájil správní řízení se žabovřeskou radnicí.