Přes značný odpor opozice i občanů se radnice v Brně- Židenicích rozhodla vyjmout z významné zeleně 500m2 Tyršova parku a park na rohu ulic Zábrdovická a Kuldova. V případě parku Kuldova TOP09 souhlasí s nutností tuto lokalitu řešit, avšak na rozdíl od radnice zásadně trvá na zachování stávajícího podílu zeleně. Původně předložený návrh, který uvedenou lokalitu měnil výhradně na parkoviště, tuto podmínku nesplňoval a současně také nerespektoval ochranná pásma technické infrastruktury. Je pro mě však zcela nepochopitelné, že se velká koalice spolu se Zelenou pro Židenice rozhodla zrušit část Tyršova parku, aby tím umožnila developerovi vybudovat sjezd na ulici Gajdošova. Zeleň v této části, v bezprostřední blízkosti ulice Gajdošova, má zásadní vliv na snižování emisí z dopravy.  Je velmi překvapivé, že zmíněný developer zpracoval jen jednu verzi napojení své parcely na ulici Gajdošova, a to tu, která zabírá Tyršův park. A toto řešení mu radnice obratem odsouhlasila. Stejně rychle postupovala radnice i ve schválení radikálního navýšení indexu podlažní plochy (IPP), čili výšky budovy. Přitom navýšení tohoto indexu má za následek stavbu až 15 patrové budovy v těsném sousedství Domova pro seniory. Současně s tím dochází k výraznému zkomplikování pěšího přístupu i příjezdu k radnici, zásah do Tyršova parku si vyžádá kácení několika vzrostlých stromů. Díky tomu byla na posledních dvou jednáních ZMČ vedena několikahodinová debata opozice a občanů, avšak radnice tyto názory neakceptovala. Za celé funkční období současné koalice nebylo opraveno jediné dětské hřiště, nebyly vysazeny žádní stromy (s výjimkou jediného u budovy radnice) a nikterak neintervenovala za snížení emisí na ulici Gajdošova a Svatoplukova.

Navržený záměr snížit plochu významné zeleně v MČ Židenice musí ještě schválit ZMB, kde budeme apelovat na naše zastupitele i na zastupitele jiných politických stran aby s tím záměrem nesouhlasili. Současně celá TOP 09 Židenice plně podporuje připravovanou petici občanů proti snižování zeleně v naší městské části.