„S ohledem na památku 17. listopadu jako jednoho z největších svátků novodobé historie naší země, chtěla naše místní organizace připomenout občanům, že komunismus sebou přinášel a přináší ztrátu nejen majetku, ale hlavně svobody,“ sdělil Petr Kunc, zastupitel MČ Brno-Židenice za TOP 09. Abychom se důsledně vyhnuli případným právním sporům a aby byl článek dostatečně úderný, citovali jsme v něm doslovně zákon č. 198/1993Sb. O protiprávnosti komunistického režimu. Zdrželi jsme se jakýchkoliv paralel mezi KSČ a KSČM, pouze jsme citovali zákon, abychom připomněli hrůzy minulého režimu.

„Takový článek však židenická radnice otisknout odmítla,“ prohlásil Kunc. „Oficiálně uvedeným důvodem je nedostatek místa v obecním periodiku, kde my jako opozice nemáme žádný vymezený prostor a naše příspěvky, pokud jsou vůbec otištěny, smějí mít jen 1800 znaků oproti 12 stranám koalice,“ doplnil Kunc. Možná ale není skutečným důvodem nedostatek prostoru, článek uvedenou kvótu bezpečně splnil, ale strach mluvit otevřeně o zvěrstvech komunismu v době, kdy většina krajských koalic vzniká právě s KSČM. Pokud se však bojíme o tom mluvit teď, v době svobody, když o této historii teď neučíme, kdy jindy bude vhodnější doba? A bude ještě někdy?

Ačkoliv uběhlo 23 let od Sametové revoluce, stále se neumíme vyrovnat s historií naší země mezi lety 1948-1989. Dnes, vlivem krize i nepopulárních kroků vlády se stále více lidí obrací k době komunismu jako k času, kdy nebyla nezaměstnanost, ceny energií byly marginální položkou rodinného rozpočtu, všechny podniky byly státní a rohlík dvakrát větší. Protože jsme se s touto minulostí nedokázali vyrovnat, neučíme o ní děti na školách, není divu, že národ zapomíná a vybavuje si jen to, co bylo (bylo-li to kdy vůbec) lepší než dnes.

Photo by Guerretto

Photo by Guerretto