Posts in category Výroční zprávy

Jsme pravděpodobně jedinou regionální organizací politické strany v rámci celé České republiky, která vydává samostatné výroční zprávy. Chceme tak přispět k transparentnější politické kultuře.