Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., kandidát č. 3 jihomoravské kandidátky TOP 09: www.kostrica.cz

Facebook: www.facebook.com/prof.Rom.Kostrica
Twitter: twitter.com/profRomKostrica
Instagram: www.instagram.com/rom.kostrica
Linkedin: www.linkedin.com/in/kostrica
Pinterest: cz.pinterest.com/romkostrica

Zadavatel TOP 09 a zpracovatel Ad 13 Group a.s.