Místo: Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2a Brno‐Bystrc

Termín: sobota 9. června od 10 hodin

Občerstvení: platí si každý sám

Doručení podkladů: do 1. června 2012

Program:

Moderátor: Jan Vitula

10:00 Zahájení

10:05 Blok I.

 • Vystoupení významných hostů (ministři, straničtí experti)
 • Prezentace předsedy a místopředsedů RV
 • Oblast působnosti Komise RV pro místní samosprávy
 • Oblast působnosti Komise RV finanční a investiční
 • Oblast působnosti Komise pro bydlení a majetek

Obědová přestávka

Blok II.

 • Oblast působnosti Komise RV zahraniční a cestovní ruch
 • Oblast působnosti Komise RV pro rozvoj města a životní prostředí
 • Oblast působnosti Komise RV pro dopravu a bezpečnost

Coffee break

Blok III.

 • Oblast působnosti Komise RV sociální a zdravotní
 • Oblast působnosti Komise RV pro školství a tělovýchovu
 • Oblast působnosti Komise RV pro kulturu

Blok IV.

 • Ostatní příspěvky
 • Závěr