V pátek 13. září proběhl v Brně-Jundrově Krajský sněm TOP 09. K delegátům promluvil i místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek a lídr kandidátky v Jihomoravském kraji prof. Rom Kostřica

Již třetí krajský sněm TOP 09 Jihomoravského kraje, jehož hlavním úkolem byla volba nového krajského vedení a delegátů na celostátní sněm, potvrdil než 90 % hlasů správnost dosavadní politiky krajské reprezentace a zvolil pouze mírně obměněné krajské předsednictvo ve složení předseda Jan Vitula, místopředsedové Jaroslava Schejbalová, Vlastimil Kocanda a Jindřich Zuziak (Brno-město), členové předsednictva Jaroslav Kacer (Brno-město), Svatopluk Müller, Jiří Pliska, Josef Procházka a Ladislav Šustr ml.

Sněm potvrdil i posilování pozice regionální organizace Brno-město, která obsadila 9 z celkem 23 volených míst krajského výboru. Dalšími členy krajského výboru z regionální organizace Brno-město byli zvoleni Zdeňka Dubová, Erik Měkyna, Tomáš Přibislavský, Daniel Smrček, Bohumil Straka, Ondřej Vít a Libor Vyskočil.

Nevolenými členy krajského výboru z titulu funkce zastupitele Jihomoravského kraje z regionální organizace Brno-město jsou Irena Matonohová a Vlastimil Válek. Krajský sněm zvolil i nového předsedu krajské revizní komise, kterým se stal Martin Brym, rovněž zástupce regionální organizace Brno-město.