Ne jenom politickou prací jest živ člověk, proto jsme se v pátek 30. srpna večer pokusili vyzkoušet neformální setkávání členů k lepšímu seznámení a podiskutování nad nejrůznějšími tématy nad sklenicí dobré moku ve stylu „in vino veriatas“.