Město Brno má málo parkovacích míst, o tom není třeba diskutovat. Ovšem některé nápady, jak počet míst rozšířit, jsou poněkud na hlavu postavené, např. v podzemí pod Zelným trhem nebo na Římském náměstí. Doufejme, že nepřibudou další extrémní nápady.

„Autor dalšího nápadu, Brněnské komunikace, nemyslel ani tak na rozšíření parkovacích míst, jako na výběr parkovacích poplatků.“

„Autor dalšího nápadu, Brněnské komunikace, nemyslel ani tak na rozšíření parkovacích míst, jako na výběr parkovacích poplatků, sdělila Věra Soukalová, zastupitelka MČ Brno-střed. Zvláště pro obyvatele žijící v MČ Brno-střed, v lokalitě Veveří, při ulicích Konečného nám., Žižkova, Rybkova se díky realizaci nápadu velmi zkomplikovala situace s parkováním.

Jedná se o velké parkoviště pro 140 aut u polikliniky Zahradníkova, které bývalo úplně zaplněné. Ne proto, že by bylo tolik pacientů, jezdících na vyšetření. V blízkosti parkoviště jsou ale dvě vysoké školy, fakulty Stavební a Právnická. Mimo brněnští studenti, přijíždějící na začátku týdne (jsou identifikovatelní podle SPZ), odstavili svá vozidla na parkoviště a koncem týdne odjížděli. Toto přeplněné bezplatné parkoviště však bylo zřejmě trnem v oku Brněnským komunikacím.

Na jaře tohoto roku tak bylo parkoviště na nějakou dobu „v rekonstrukci“, aby poté bylo v téměř nezměněné podobě „nově“ otevřeno, investice přišla na 3 mil. Kč. Kolem parkoviště přibyly patníky a hlavně závory s parkovacími automaty. Za parkování se začalo platit. Zpočátku 1 hodina/30 Kč, po tříměsíční době, kdy parkoviště pro 140 aut zelo prázdnotou, byla sazba snížena. Po cenové úpravě stojí nyní jeden den na parkovišti 240 Kč. Studenti opět přijíždí na začátku týdne, nyní však odstavují svá auta do přilehlých ulic. Jenže ty sotva stačí rezidentům, kterým tím výrazně zkomplikovali možnost zaparkovat svá auta (např. v délce cca sto padesát metrů na ulici Žižkova je, i díky domu charity, jedenáct rezervovaných míst pro zdravotně postižené). „Zpoplatněné parkoviště zeje prázdnotou a v okolí se parkuje, kde je to jen možné. Bohužel i tam, kde zaparkovaná auta způsobují nemalé problémy, např. nebezpečně v zatáčce na Rybkové i po celé délce zprava, čímž se ulice stává obtížně průjezdnou,“ uvedla Soukalová.

 

Vyjádření pracovníka Brněnských komunikací k vytíženosti parkoviště

Pro objektivní srovnání stavu před a po změně tarifu jsme vzali měsíce mimo prázdninové období:
květen 2011: celkem vybráno 219.560,-Kč, 1568,-Kč/místo/měsíc, počet vozidel 1334
tj. 43 vozidla/den, přičemž je květen ovlivněn začínajícími promocemi na fakultách

– září 2011: celkem vybráno 125.260,-Kč, 895,-Kč/místo/měsíc, počet vozidel 1429

tj. 48 vozidel/den, přičemž změna tarifu na parkovišti Veveří nastala k 20. červnu 2011.
Z uvedených údajů vyplývá, že úprava tarifu na parkovišti jeho využití neovlivnila.

 

Řešením by mohla být nabídka studentům ve smyslu vydání parkovací karty za zvýhodněný tarif, např. v počtu 50-100 ks, 1 000 Kč/karta/rok (nebo podobně vstřícně).

A pro rezidenty jistota zaparkování v ulicích za roční poplatek (stejně jako je tomu v historické části města Brna).

„Asi by BKOM tímto opatřením nevybral víc financí za parkování v této lokalitě, než kdyby nechal vše při starém, ale rozhodně by potěšil hodně řidičů,“ uzavřela Soukalová.