Tisková zpráva na webu TOP 09

 

V úterý 20. prosince 2011 proběhl od 18 hodin první vánoční večírek regionální organizace TOP 09 Brno-město. Účast byla velká jak z členské základny, tak i hostů. Doufáme, že zavedeme tuto tradici tak, abychom se mohli všichni společně potkat, lépe se poznat a prodiskutovat nejrůznější věci. Prostě se společně bavit, protože nejen politikou živ je člověk.

Večírek začal minutou ticha na počest Václava Havla, velké osobnosti novodobých českých dějin.

Velké poděkování patří všem členům regionálního výboru, kteří přispěli buď vyšší finanční částkou či hmotnými dary na tento večírek a samozřejmě díky patří i Vám všem, kteří jste dobrovolně přispěli také. Jsme stranou rozpočtové kázně, když kážeme vodu, musíme ji i pít, a proto jsme si tento večírek zaplatili ze svých zdrojů. Tak, jak všechny ostatní akce v dosavadní historii brněnské organizace připravovala i tuto skupinka dobrovolníků a patří jim obrovské poděkování.