Koaliční zastupitelé ODS a ČSSD s podporou KSČM v majetkové komisi Rady městské části Brno-střed na svém zasedání dne 9.1.2012 doporučili RMČ Brno-střed souhlasit s odprodejem obecního pozemku na Římském náměstí p.č. 207/2, k.ú. Město Brno, společnosti Realmediom, s.r.o. „Proti odprodeji pozemku v majetkové komisi hlasovali pouze zastupitelé TOP 09. Jsme totiž přesvědčeni, že to není ve veřejném zájmu občanů města Brna,“ sdělil zastupitel za TOP 09 Bohumil Straka. Zápis následné RMČ Brno-střed konané dne 11.1.2012 ještě není k dispozici, ale je více než pravděpodobné, že Rada hlasovala v souladu s názorem svých zastupitelů – členů majetkové komise.

 „Proti odprodeji pozemku v majetkové komisi hlasovali pouze zastupitelé TOP 09. Jsme totiž přesvědčeni, že to není ve veřejném zájmu občanů města Brna.“

V mimořádně cenné lokalitě v samotném centru Brna si v r. 2006 společnost Realmediom, s.r.o, pronajala se souhlasem tehdejší RMČ Brno-střed celou severní polovinu Římského náměstí, která dříve Brňanům po mnoho zim sloužila jako kluziště. „Na části pozemku vybudovala společnost „dočasnou“ stavbu, která je však zřejmě v rozporu nejen se stavebním zákonem, ale také s Územním plánem města Brna a také s medializovanou veřejnou urbanisticko-architektonickou soutěží „Římské náměstí“, která proběhla v r. 2010 a za niž vyplatilo město Brno na odměnách přes tři čtvrtě miliónu korun,“ podivuje se Straka. Nyní takticky „salámovou“ metodou žádá společnost o odprodej pozemků pod „dočasnou“ budovou, kde realizovala soukromé ordinace lékařů a zdůvodňuje to řešením některých investičních záměrů a operuje souhlasným stanoviskem náměstka primátora Ing. Olivera Pospíšila.

„Odbor územního plánování a rozvoje města Brna opakovaně nedoporučil z územního hlediska odprodej těchto pozemků s tím, že je žádoucí, aby tyto pozemky určené pro veřejně přístupnou zeleň včetně navazujících ploch zůstaly v majetku města, doplnil Straka. Původně společnost Realmediom, s.r.o požadovala odprodej celého severního vnitrobloku Římského náměstí, později ale svůj záměr změnila, a nyní žádá pouze o odprodej pozemku, na kterém jsou postaveny „dočasné“ ordinace a další část pronajatých pozemků má údajně sloužit jako neveřejné parkoviště.

200-0-1392821976--users-home-top09-www-www-files-photos-large-20111013112842Ing. Bc. Bohumil Straka, zastupitel ZMČ Brno-střed za TOP 09

Photo by mohorte