V sobotu 9. června 2012 uspořádala brněnská TOP 09 I. Programovou konferenci regionální organizace TOP 09 Brno-město. „Brněnská TOP 09 nehodlá zakrnět a přešlapávat na místě. Rozhodli jsme se uspořádat programovou konferenci, jejímž účelem byla revize současného programu a zahájení diskuze o programu strany do dalších volebních období,“ uvedl Jaroslav Kacer, předseda regionální organizace TOP 09 Brno-město.

V rámci programové konference zazněla celá řada námětů k další diskuzi a rozpracování. „Zahájili jsme diskuzi o správním a územním členění statutárního města Brna, o efektivitě řízení městských obchodních společností a příspěvkových organizací, o dalším směřování města v oblasti dopravní a bytové politiky, jakož i o další budoucnosti cestovního ruchu v městě Brně,“ uvedl Kacer.

Hodláme měnit dlouhodobý pohled veřejnosti na politiku či politiky. V letošním roce jsme jako jediná regionální organizace vydali Výroční zprávu o činnosti naší politické strany na území města Brna. Na programové konferenci jsme se bavili o vizi, cílech a strategií naší regionální organizace. „Rádi bychom prosadili různé formy členství ve straně, které by umožnily zapojení osob, jež se nechtějí účastnit přímé politické činnosti ve straně, a lepší seznámení s ostatními zájemci o členství v TOP 09. Chceme začít spolupracovat i se zahraničními regionálními partnerskými politickými organizacemi,“ dodal Kacer.