Představenstvo společnosti zamítlo žádost Jaroslava Kacera o seznámení se smlouvami týkajícími se pronájmu a budoucí výstavby nákupního centra Aupark, které je v rozporu s Územním plánem a nechvalně známé i udělenou pokutou a tříletým zákazem soutěžit veřejné zakázky pro architekty Radoslava Kobzu a Jaroslava Dokoupila ze společnosti Arch design z důvodu střetu zájmů. „Proti zamítnutí mé žádosti dnes pošlu odvolání k nadřízeným orgánům společnosti v zákonné 15 denní lhůtě. V případě zamítnutí i tohoto odvolání se budu domáhat poskytnutí požadovaných informací soudní cestou,“ řekl Jaroslav Kacer. V představenstvu a dozorčí radě společnosti Jižní centrum Brno a.s. sedí pouze členové velké koalice ČSSD+ODS a jeden zástupce KSČM.

 „Proti zamítnutí mé žádosti dnes pošlu odvolání k nadřízeným orgánům společnosti v zákonné 15 denní lhůtě. V případě zamítnutí i tohoto odvolání se budu domáhat poskytnutí požadovaných informací soudní cestou.“

Mimo odmítnutí seznámení se smlouvami společnosti Aupark spol. s r.o. nebyli ředitel ani představenstvo společnosti Jižní centrum Brno a.s. schopni odpovědět ani na otázku, proč je nájemní smlouva mezi společností Jižní centrum Brno a.s. a společností Aupark spol. s r.o. obchodním tajemstvím, a tedy pro veřejnost tajná. „Ve svém dotazu jsem mimo jiné uvedl, že nájemní smlouva jistě není duševním vlastnictvím či know how společnosti, a neměla by tedy být obchodním tajemství,“ uvedl Jaroslav Kacer.

Podle výroční zprávy hospodaří společnost Jižní centrum Brno a.s. s nemovitým majetkem za téměř 300 miliónů korun. V této zprávě je uvedena informace i o podepsané smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností Europark-FP a.s., v jejímž případě již byla podána žaloba na poskytnutí informací. Vedení města připravuje fúzi společnosti Brněnské komunikace a.s. se společnosti Jižní centrum Brno a.s., která může být vedena i snahou zakrýt neprůhledné hospodaření Jižního centra Brno a.s.  „Neustále je slyšet o pochybném nakládání s majetkem města Brna, podivných směnách a prodejích ve společnosti Jižní centrum Brno a.s., a proto budeme požadovat vypracování forenzního auditu společnosti Jižní centrum Brno a.s., se kterým musí být veřejnost seznámena,“ řekl Jaroslav Kacer.

Zajímavou je i otázka, jakou činnost společnost Jižní centrum Brno a.s. se 6 zaměstnanci, 6 členným představenstvem a 3 člennou dozorčí radou vlastně vykonává a zda se nejedná pouze o placená místa pro loajální zástupce, tedy tzv. trafiky. Ve výroční zprávě je uvedena pouze informace o vypracování studie ŽUB za necelých 6 miliónů korun, audiovizuálním díle za 243 tisíc korun, demolici objektu za více jak 6 miliónů korun, rekultivaci území v blízkosti řeky Svratky za více jak 2 milióny korun a správě majetku. Mzdové náklady v roce 2011 byly ve výši 5,426 miliónů korun a hospodaření společnost za rok 2011 skončilo ztrátou více jak 15 miliónů korun (výsledek hospodaření před zdaněním). „Je tato společnost efektivně spravována? Pro upřesnění jsem požádal minulý týden předsedkyni představenstva o sdělení informací o výši vyplacených odměn včetně mimořádných a tantiém, které pobírali zástupci statutárního města Brna v představenstvu a dozorčí radě společnosti Jižní centrum a.s. od 11. listopadu 2010 do současnosti.“ dodal Jaroslav Kacer.


Regionální výboru TOP 09 Brno-město k této probletamce přijal dne 28. 3. následující usnesení:

  1. Nesouhlasí s plánovanou výstavbou Auparku v lokalitě tzv. Jižní centra a požaduje dodržování požadavků Územního plánu města.
  2. Doporučuje vyhlásit mezinárodní urbanistickou a architektonickou soutěž pro tuto lokalitu.
  3. Nesouhlasí se současnou podobou tzv. boulevardu.
  4. Doporučuje znovuzřízení útvaru hlavního architekta, který by měl schvalovat podobu staveb na území města Brna včetně schválených koncepcí a studií.