Prvního dubna nabývá účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách, která má zamezit korupci a klientelismu při přidělování veřejných zakázek. „V průběhu tří týdnů před platností zákona vyhlásilo město Brno, městské části a společnosti vlastněné městem Brnem veřejné zakázky v objemu přesahujícím 1 miliardu korun,“ uvedl Jaroslav Kacer, zastupitel ZMB za TOP 09. Informace jsme vyhledali na portálu Informační systém o veřejných zakázkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Na tomto portálu však nemusí být uvedeny všechny vyhlášené veřejné zakázky, ve skutečnosti jich může být mnohem víc. „Spěch při vypisování těchto veřejných zakázek zakládá důvodné pochybnosti o jejich účelovosti či transparentnosti. Novela zákona snižuje limity pro podlimitní veřejné zakázky a podstatně omezuje možnosti využívat ekonomických, finančních a technických kvalifikačních předpokladů k eliminaci „nevhodných“ uchazečů o veřejnou zakázku, což již v minulosti kritizovali odborníci a nestátní subjekty zaměřující se proti korupci,“ dodal Kacer.

„Rekordmanem se stala městská část Brno-střed, která dne 23. března 2012 vyhlásila veřejné zakázky v předpokládané celkové hodnotě 625 miliónů korun, přičemž hodnota veřejné zakázky na uzavření rámcové smlouvy na realizaci stavebních prací je 470 miliónů korun,“ uvedl Kacer.

„Máme důvodné obavy, že vyhlášením těchto veřejných zakázek na poslední chvíli dojde k přidělení lukrativních zakázek spřáteleným firmám, a to i na několik let dopředu,“ prohlásil Kacer.

Většina takto vyhlášených veřejných zakázek obsahuje kritizované ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady jako výše obratu, pojištění, certifikáty ISO apod. „Je otázkou, jak důležitý je minimální počet vedoucích pracovníků uchazeče, auditor jakosti či výše obratu realizovaných zakázek za poslední období, které však nemají přímou spojitost s účelem veřejné zakázky. Eliminace účastníků či přidělení zakázky předem vybranému uchazeči, který jediný splní absurdní ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady ve svém důsledku může mít a většinou i má negativní dopady na rozpočet obce, neboť tyto zakázky jsou mnohem dražší, než pokud by byly přiděleny ve férové soutěži,“ dodal Kacer.

 

Fakta:

– vyhlášeno 24 veřejných zakázek v průběhu tří týdnů

– celkový objem 1 015 247 023 korun

– 23.3.2012 vyhlásila MČ Brno-střed VZ za 625 000 000 korun

– za poslední čtyři dny vyhlášeno 12 VZ v objemu 289 076 000 korun

– CPI (corruption perceptions index) ČR za rok 2011 činní 4,4 a na špičce jsou Dánsko či Finsko s CPI 9,4