Tisková zpráva na webu TOP 09

 

Již krátce po volbách koncem roku 2010 nově vzniklá koalice na brněnské velké radnici slibovala systémové změny brněnského zdravotnictví. Stejně jako v letech minulých se opět oprášil návrh na sloučení obou městských nemocnic, a to Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocnice pod jednou společnou organizaci.

Pokud se město Brno definitivně rozhodlo pro provozování obou těchto nemocnic, je nutné se snažit o jejich co nejefektivnější provoz bez nutnosti dotací z městského rozpočtu.

Je též nutné podstatně lepší využití kapacity nemocnice u Milosrdných bratří, kde již opět funguje stabilizovaný tým lékařů anesteziologicko­resuscitačního oddělení. Díky existenci jen před několika lety dobudovanému Pavilonu akutní medicíny s moderními operačními sály je Nemocnice Milosrdných bratří schopná provádět nejen široké spektrum plánovaných chirurgických operací, ale zdravotníci zvládají i ošetření středních úrazů a základní spektrum gynekologických operací. Do budoucna by se tedy tato nemocnice měla zaměřit na provádění plánovaných operací včetně provozování jednodenní chirurgie. Úrazová nemocnice díky dlouholeté tradici je občany města Brna vnímána jako nemocnice, která je schopna léčit, operovat, ale i úspěšně doléčit všechna nejen střední, ale i velmi závažná poranění a úrazy. Dlouholeté zkušenosti kvalifikovaného personálu úrazovky jsou pro občany Brna nepostradatelné.

Chirurgické týmy obou nemocnic jsou schopny pochopitelně též zvládnout většinu závažných akutních břišních stavů.

Z ekonomického hlediska se zdá proto nelogické, že obě městské nemocnice, vzdálené od sebe jen pět minut jízdy autem, zabezpečují prakticky stejný rozsah poskytovaných chirurgických služeb v nočních hodinách. Týmy chirurgů i anesteziologů jsou poté nuceny zvládat velký počet nočních služeb se všemi z toho pramenícími důsledky.

Nebylo by daleko efektivnější, a hlavně pro pacienty i výhodnější, aby týmy zdravotnického personálu obou nemocnic spolupracovaly na zabezpečení kvalitních nočních služeb v jedné nemocnici s co nejširším využitím služeb laboratoří, rentgenového oddělení a celého komplementu?

Pro Brňana není důležité, zda magistrát zřídí jeden centrální ústav, anebo zda obě nemocnice budou nadále fungovat jako samostatné celky. Důležité je, a to zvláště poté, co se zvažuje zrušení spádových oblastí, aby každý občan našeho města věděl, že v Brně existuje i v době pracovního volna, klidu a o svátcích nemocnice, která mu vždy poskytne špičkovou péči v co nejširším a nejkvalitnějším rozsahu.

Libor Vyskočil