Regionální organizace TOP 09 Brno-město společně s Národním památkovým ústavem uspořádala v sobotu 19. května 2012 kulturní akci „Středověk na hradě Veveří“, která byla určena nejenom pro členy TOP 09, ale i pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Akci navštívilo téměř tři tisíce malých i velkých návštěvníků, pro něž byl připraven bohatý program, v rámci kterého se každou celou hodinu uskutečnilo vystoupení se středověkou tématikou. Pro děti jsme připravili sedm soutěžních stanovišť, po jejichž absolvování obdržely Dekret, kterým se staly pážaty Veverského panství. TOP 09 obsluhovala jedno z nejúspěšnějších stanovišť, kde si nejenom děti vyzkoušely zatloukání hřebů do dřevěných špalků.

Od čtyř hodin odpoledne byl na hradě vyčleněn prostor pro členy TOP 09 k neformální diskuzi a vzájemnému seznámení. Program pokračoval kostýmovanými večerními prohlídkami hradu a zakončen byl ohňovou show, po níž se o půlnoci uzavřely brány hradu.

Svou návštěvou poctili tuto akci krajský předseda Jan Vitula, poslanec Rom Kostřica, rektor a kandidát na senátora Karel Rais, plzeňský regionální předseda Ondřej Ženíšek s dalšími členy plzeňské organizace.

S radostí můžeme konstatovat, že tato tradiční akce (uskutečnila se již potřetí) byla velice úspěšná navzdory dvěma souběžně probíhajícím akcím, a to semifinálovému zápasu české hokejové reprezentace a souběžně konané muzejní nocí.

Závěrem je nutné poděkovat všem sponzorům a organizátorům, kteří se podíleli na uspořádání této úspěšné akce na hradě Veveří.