Až do včerejší reportáže o skryté podpoře Komety Group ze strany vedení města Brno v pořadu České televize Události v regionech byli zastupitelé za TOP 09 jediní, kteří jak na komisích rady, tak i na jednáních zastupitelstva zpochybňovali nejasnou koncepci sportu a nadstandardní přísun finančních prostředků ve prospěch městské společnosti STAREZ-SPORT a potažmo vzato i hokejové Komety. Zastupitelé za TOP 09 v Zastupitelstvu města Brna nesouhlasili s dotacemi společnosti STAREZ-SPORT a.s. „Na lednovém zasedání jsme rozporovali tento bod, navrhli jeho stažení a dopracování a nakonec jsme hlasovali proti. Při projednávání rozpočtu jsme v prosinci 2011 obdrželi od OŠMT přehled předpokládaných provozních ztrát společnosti STAREZ-SPORT v roce 2012, který však byl naprosto rozdílný od materiálu předloženého ke schválení na lednovém zastupitelstvu 2012. Ptali jsme se, jak je možné, že se za měsíc tato čísla zcela změnila. Na zasedání zastupitelstva však nebyl vedoucí odboru ŠMT schopen tento rozpor vysvětlit. Rozporovali jsme i dotaci ve výši 11,1 miliónů Kč, určenou zřejmě na odpisy haly Rondo. Pro úplnost uvedu, že na posledním zasedání zastupitelstva v minulém roce jsme nesouhlasili s koncepcí sportu ve městě Brně na období 2011-2016, která podle nás žádnou koncepcí není, a je jen popisem současného stavu, bez jakýchkoliv vizí do budoucnosti,“ uvedl Jaroslav Kacer, zastupitel ZMB za TOP 09.

„V tomto kroku jednoznačně vidíme skrytou podporu města Brna vůči nájemci haly Rondo – spletenci různých firem a společností kolem hokejového klubu Kometa, který mimo jiné každoročně dostává další skrytou dotaci v podobě marketingových výdajů města Brna ve výši 10 miliónů korun a také příspěvky především na vrcholový a méně již na mládežnický sport. Pokud by vedení města postupovalo jako správný hospodář, veškeré náklady na odpisy, daně, pojištění, revize i provozní opravy haly Rondo by měly být zahrnuty ve skutečném tržním nájmu, které by však nemohlo činit směšných 5 mil. Kč ročně. Čistě ekonomicky by měla roční cena obvyklá nájmu činit 5% z ceny dané nemovitosti, což je v případě haly RONDO okolo 25 miliónů za rok. Pak by nebylo nutné dotovat městskou společnost. Nabízejí se i otázky, zda a proč město potřebuje městskou společnost k provozování sportovních zařízení,“ dodal Kacer.

Photo by fchmksfkcb