Jednou z veřejných zakázek vyhlášených pouhých 8 dní před účinností novely zákona o veřejných zakázkách je veřejná zakázka Výměna otvorových prvků a zateplení objektu MŠ Fanderlíkova 9a, Brno. „Zadání této zakázky názorně dokumentuje, jak někteří čiperní zadavatelé dokázali ne-li zneužít, tak určitě využít ustanovení zákona o kvalifikačních předpokladech uchazeče o veřejnou zakázku k přidělení zakázky předem vybranému uchazeči,“ sdělil Jindřich Zuziak, zastupitel MČ Brno-Žabovřesky za TOP 09.

 „Zadání této zakázky názorně dokumentuje, jak někteří čiperní zadavatelé dokázali ne-li zneužít, tak určitě využít ustanovení zákona o kvalifikačních předpokladech uchazeče o veřejnou zakázku k přidělení zakázky předem vybranému uchazeči.“

„Minimální počet 15 zaměstnanců z toho dva vedoucí pracovníci, údaje o celkové likviditě musí mít hodnotu alespoň 1,450 a celková zadluženost nesmí být vyšší než 60 %, předložení certifikací, požadavky na referenční zakázky min. 2 rekonstrukcí školských budov, považuji za naprosto marginální ve vztahu k zakázce na výměnu oken a zateplení objektu MŠ,“ soudí Zuziak.

„Přestože je v zadávací dokumentaci uvedena doba realizace zakázky od 15.6. do 15.9.2012, je mezi kritérii pro zadání zakázky přiznána poměrně vysoká váha 35 ze 100 možných právě termínu plnění zakázky. Naopak zadavatel vůbec nezařadil mezi kritéria délku poskytnuté záruky za realizovanou zakázkou, přestože se má jednat o hospodářsky nejvýhodnější nabídku. Jakousi třešničkou na dortu pak je požadavek na částečnou fakturaci za každou část díla (tedy za každý bytový dům), přestože se jedná o objekt MŠ,“ dodal Zuziak.