Rok 2013 se chýlí ke konci a na dveře již klepe rok 2014. Je tu ideální čas k bilancování. Jsou to již tři roky, co TOP 09 poprvé zasedla v Zastupitelstvu města Brna, a proto si dovolím pár postřehů z opozičních lavic.

Na posledním zasedání zastupitelstva se opět projednávala vyhláška o místním poplatku za komunální odpad, který by měl odpovídat skutečným nákladům na svoz a likvidaci odpadu. Ale víme, jaké jsou skutečné náklady a co vše se do nich započítává? To se nám dosud nepodařilo rozklíčovat.

Co vidíme jako velkou slabinu města, je nejasná politika cestovního ruchu a nevyužití jedinečného potenciálu města, jeho unikátní polohy a bohaté historie.

Dalším kamenem úrazu je rozpočet. Několikrát jsme současné koalici navrhovali, aby byla do přípravy rozpočtu zapojena i opozice, jak je zvykem třeba v případě rozpočtu Jihomoravského kraje, a aby „rozklikávací“ rozpočet byl k dispozici na internetu. Stejný princip zveřejňování by pak měl být zaveden u plánu investic, jenž by se aktualizoval dle požadavků a finančních možností města. Každý by tak mohl vidět, co, kdy a kde se bude realizovat.

Neustále je poukazováno na nedostatek finančních prostředků. Jak ale hospodaří městské společnosti? Pod svícnem bývá největší tma, což jsem si sám ověřil například při požadování informací od společnosti Jižní centrum Brno.

Problémy a autoritativní přístup jsou vidět i při projednávání změn územního plánu a budoucí výstavby. Možným řešením by bylo vytvoření mezinárodní skupiny odborníků z řad architektů a urbanistů, jež by v těchto záležitostech navrhovala schůdná řešení. Neslo by to s sebou sice náklady, ty by však minimalizovaly dlouhodobě nevratné kroky a zavedly transparentní přístup.

A jak bude pokračovat privatizace bytů, o tom zřejmě budou rozhodovat nově zvolení zastupitelé po komunálních volbách v roce 2014.

Jako jedno z předsevzetí do roku 2014 si dáváme, že se budeme opět ucházet o vaši důvěru a rádi bychom vám nabídli program a budoucí směřování města v duchu dobrých správců, a ne autokratických vládců. Závěrem bych chtěl popřát všem občanům města Brna příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

O autorovi| JAROSLAV KACER, člen Zastupitelstva města Brna (TOP 09)