Jaroslav Kacer, zastupitel města Brna, obhájil post předsedy jedné z největších regionálních organizací TOP 09 Brno-město. „Naším cílem je sestavit kvalitní kandidátní listinu do nadcházejících komunálních voleb a zvýšit počet zastupitelů TOP 09 ve městě Brně,“ prohlásil Kacer ve svém kandidátském projevu. „Volební kampaň bude finančně náročná, přesto jsem rezolutně proti, abychom se dostali do stavu, kdy budeme za finanční dary vděčni vlivným podnikatelským či lobbystickým skupinám. Potenciálním sponzorům či podporovatelům musíme jednoznačně sdělit, že nabízíme změnu zaběhnutých praktik, což se nám daří nejen deklarovat, ale již i naplňovat,“ doplnil v projevu Kacer.

Šedesát přítomných delegátů regionálního sněmu, který se konal 16. května v Jundrově, zvolilo staronového předsedu drtivou většinou hlasů. Regionálními místopředsedy byli znovuzvoleni Irena Matonohová a Martin Šrubař. Dále byl zvolen regionálný výbor a další stranické orgány. Hosty sněmu byli poslaci Jaroslava Schejbalová a Rom Kostřica.