Tisková zpráva na webu TOP09.CZ

 

Včera proběhlo zdlouhavé zasedání Zastupitelstva města Brna a nejdelší diskuze byla opět u bodu týkajícího se dodatku ke smlouvě s CTP a Bor Logistic, potažmo vzato s Amazonem. Opakoval se podobný scénář jak na mimořádném zasedání 14. února 2014 a nakonec nebylo přijato usnesení. „Amazon ano či ne, o to včera běželo na zasedání zastupitelstva. Hledání dalších zástupných argumentů v plné kráse ukázalo, kdo skutečně tuto investici ve městě Brně chce. Nejsem schopný pochopit, proč se někteří k této problematice nepostaví čelem a neřeknou, my to tady nechceme proto, a místo toho si hrají na chytrou Horákyni: Amazon ano, ale,“ uvedl Jaroslav Kacer, zastupitel ZMB za TOP 09.

„Nyní záleží na společnosti Amazon, zda bude mít ještě zájem zde působit a znovu podstoupit nejisté projednávání. Nedá mi, abych závěrem neuvedl, že naše reputace ve světě je včerejším projednáváním hodně pošramocena a je otázkou, kolik nových investorů bude mít v budoucnosti zájem zde působit.“

Nově včera zaznívaly argumenty o rozporu s usnesením Vlády ČR a Územním plánem města Brna. Společnost CTP ve svém dopise uvedla, že nesoulad s usnesením Vlády ČR již řeší a de facto je ve své podstatě překonán. Rozpor s Územním plánem města Brna byl popsán již ve schválené smlouvě. Na včerejším zasedání byl ze strany CTP doplněn text Dodatku č. 1, který eliminoval případné škody pro město, pokud by nebyla schválena potřebná změna Územního plánu města Brna. „Doplnění textu dodatku od CTP a právní garance právníků magistrátu byly podle mého názoru dostatečnou zárukou, aby se město nedostalo do problematické situace s vymáháním případné škody za zmaření investice,“ pokračuje Jaroslav Kacer.

„Regionální výbor TOP 09 Brno-město, jako nejvyšší politický orgán strany na území města Brna, přijal doporučení podpořit tento bod, neboť v příchodu této společnosti vidíme spíše přínos. Máme v této oblasti konzistentní postoj a většina zastupitelů za TOP 09 také podpořila doplnění dodatku i samotný dodatek ke smlouvě,“ uvedl Jaroslav Kacer, předseda RV TOP 09 Brno-město. Výhody potenciální investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku jsou neoddiskutovatelné. Diverzifikace pracovního trhu je potřeba a přínosem jistě je vytvoření pracovních míst pro minimálně 1500 zaměstnanců, a to míst převážně pro nízko kvalifikované a brigády pro studenty. Dále je nutno vybudovat připojení průmyslové zóny k dálnici D1 v co nejkratším možném termínu, a tím podpořit další rozvoj této průmyslové zóny.

Společnost CTP již navezla na pozemky města Brna stavební suť. Tato skutečnost je skutečně problematická a bylo přijato usnesení, aby se orgány města touto záležitostí zabývaly.

„Nyní záleží na společnosti Amazon, zda bude mít ještě zájem zde působit a znovu podstoupit nejisté projednávání. Nedá mi, abych závěrem neuvedl, že naše reputace ve světě je včerejším projednáváním hodně pošramocena a je otázkou, kolik nových investorů bude mít v budoucnosti zájem zde působit,“ dodal Jaroslav Kacer.

Přílohy tiskové zprávy: