Brno je druhým největším centrem vzdělanosti v České republice. Podle posledního sčítání obyvatel v roce 2011 více než třetina Brňanů zakončila svoje vzdělání maturitou a téměř čtvrtina absolvovala vysokou školu. Tento trend chceme zvyšovat kvalitní úrovní předškolního a primárního vzdělávání. Učení přitom chápeme jako celoživotní proces, jehož neodmyslitelnou součástí je také vzdělávání seniorů. Chceme město, v němž žijí úspěšní a vzdělaní lidé se skvělým uplatněním na trhu práce.

I přesto, že na území Brna existuje celkem 111 městských mateřských škol, jejich kapacita je nedostačující.“

Vzdělávání začíná v mateřských školách. Jedním z cílů TOP 09 jsou přívětivé mateřské školy a zápisy do nich. „I přesto, že na území Brna existuje celkem 111 městských mateřských škol, jejich kapacita je nedostačující,“ uvedla Zdeňka Dubová, kandidátka TOP 09 do zastupitelstva města Brna. Důležitá je rovněž celoměstská koordinace výstavby mateřských škol a s ní související využití např. budov uvolněných Jihomoravským krajem z důvodu slučování středních škol pro školy mateřské a základní. V kritériích elektronického zápisu do mateřských škol je nutná větší podpora pracujících rodičů, či další logická kritéria. Jejich provozní dobu navrhujeme dát do souladu s pracovní dobou většiny rodičů dětí umístěných v mateřských školách. Vzhledem k důležitosti výuky cizích jazyků TOP 09 zároveň také podporuje vznik většího počtu cizojazyčných MŠ.  I když jsou na toto téma rozporuplné názory, výuku cizích jazyků v útlém věku chápeme jako významný vklad do života.

Nejenom z důvodů narůstajícího výskytu nadváhy a obezity v dětské a dospívající populaci budeme podporovat zdravé stravování pro děti (MŠ a ZŠ), zahrnující mimo jiné i zdravé potraviny v automatech. O zlepšení kvality jídel budeme usilovat pravidelným vyhodnocováním jídelníčků ve školních jídelnách. „O tom, že se dá i ve školních jídelnách vařit chutně a zdravě svědčí soutěže o nejlepší školní oběd, kterou vyhlašuje sdružení Společnost pro výživu. Letošní pátý ročník proběhl 26. srpna v Brně a řídil se tématem Moderně a originálně – pestrá strava  pro děti ve školní jídelně. Takovéto soutěže slouží k tomu, aby se jídelny zamyslely nad modernějšími způsoby přípravy,“dodala Dubová.

TOP 09 není lhostejná ani ke starší populaci města Brna. Chceme podporovat seniorské aktivizační a vzdělávací projekty jako nedílné součásti celoživotního vzdělávání. K posílení mezigenerační spolupráce a k rozvoji občanské společnosti může významně přispět institut dobrovolnictví. Dobrovolnická činnost na jedné straně napomáhá zvýšení kvality života seniorů, kteří potřebují podporu, pomoc či péči, na straně druhé vytváří alternativní příležitosti pro aktivní zapojení seniorů do společnosti a slouží i jako prevence sociálního vyloučení ve vyšším věku. Naším cílem je vytvořit město, které je k seniorům přátelské a přívětivé.