Chceme Brno zodpovědně spravovat a ne mu vládnout. Proto TOP 09 zavede větší transparentnost při řízení a správě města, kvalitní dotační procesy, osobní zodpovědnost, transparentní financování, městského ombudsmana a otevřené projednávání zásadních změn a investičních záměrů.

 Zřízením institutu městského ombudsmana pomůžeme občanům i všem dalším subjektům k bezproblémové komunikaci s radnicí, řešením stížností, obranou proti rozporuplným rozhodnutím, či řešením nečinnosti příslušných orgánů. Občan by měl mít také možnost anonymně poukazovat na nejrůznější nešvary v rámci Magistrátu města Brna.“

Transparentnost a kvalita dotačních procesů bude zaručena vyhlašováním a hodnocením veřejných zakázek, dotací a grantů, a to on-line od zadání až po výběr vítěze. Chceme se vyhnout tomu, aby se opakovala minulost! Veřejnost musí vidět do toho, jak se s jejími penězi nakládá. Transparentní financování je jasný signál občanům, že politici nic neskrývají. TOP 09 zavede rozklikávací rozpočet a zveřejňování všech smluv na internetu, a to včetně všech jejich dodatků, příloh a faktur. Zefektivníme řízení a hospodaření společností a organizací zřizovaných městem. Postaráme se o zprůhlednění a zdůvodnění účelovosti jejich nákladů.  Osobní odpovědnost je nezbytnou podmínkou úspěšného a správného průběhu každého projektu. Veřejné zakázky, grant či dotace budou mít přiděleny svého vedoucího pracovníka. Ten bude zodpovědný za řešení případných problémů a výsledek celého procesu. Musí fungovat i zodpovědnost politická. Město Brno má primátora a deset radních. Každý člen Rady města Brna by měl být garantem určité konkrétní oblasti.  Dále plánujeme zavést institut městského ombudsmana. „Zřízením institutu městského ombudsmana pomůžeme občanům i všem dalším subjektům k bezproblémové komunikaci s radnicí, řešením stížností, obranou proti rozporuplným rozhodnutím, či řešením nečinnosti příslušných orgánů. Občan by měl mít také možnost anonymně poukazovat na nejrůznější nešvary v rámci Magistrátu města Brna,“ vysvětluje Ivan Dvořák, kandidát TOP 09 do Zastupitelstva města Brna. TOP 09 dále považuje za důležité otevřené projednávání zásadních změn a investičních záměrů. Město potřebuje otevřený a transparentní systém plánování investičních akcí s důrazem na jejich potřebnost, ekonomickou výhodnost a budoucí udržitelnost. Každý občan musí mít přístup k informacím o tom, jak rozhoduje samospráva v klíčových otázkách fungování a rozvoje města. A také možnost se k nim vyjádřit. Funkční informační systém a povinné projednávání záměrů v diskuzích s občany, příslušnými odborníky a institucemi vytvoří podmínky k jejich úspěšné realizaci. „Důležitá rozhodnutí a schvalování strategických dokumentů musí být podřízena skutečným potřebám a cílům města“, dodal Dvořák.