Brno je město kultury, sportu a volnočasových aktivit. Je zde rozsáhlá hudební a divadelní scéna, ať již klasická či alternativní, sídlí zde JAMU, která ročně přivádí do Brna mladé talenty. Kultura město prezentuje, jak v České republice, tak i v zahraničí.

 „Kultura je více než jen umění, je to způsob pohledu na svět. Základem kultury je etika a vzdělávání, které TOP 09 podporuje.“

TOP 09 klade na kulturu stejný důraz jako na vědu a výzkum. „Kultura je více než jen umění, je to způsob pohledu na svět. Základem kultury je etika a vzdělávání, které TOP 09 podporuje,“ říká JUDr. Ludmila Gregorová, kandidátka TOP 09. Brno je středem kultury v Jihomoravském kraji, ročně se zde pořádají na stovky divadelních představení, festivalů i jiných menších kulturních akcí. TOP 09 chce zrevidovat jejich pořádání a zavést nejen hodnotící zprávy z uspořádaných akcí, ale také zlepšit spolupráci s ostatními kulturními institucemi. Dále chce strana více využívat potenciálu, který skýtá prostředí hradu Špilberk.

Brno je také městem, které je vhodné ke sportovnímu vyžití obyvatel. TOP 09 podporuje především amatérský, dětský a mládežnický sport. Proto bude prosazovat otevření sportovních zařízení základních škol široké veřejnosti, a to na základě spolupráce s městskými částmi. A aby bylo docíleno efektivnějšího financování sportu, TOP 09 bude usilovat o transparentní systém pořádání sportovních klání a zároveň požaduje zpřísnění čerpání dotací profesionálními sportovní kluby.