V současné době není v zásadě jisté, kam město směřuje a co chce. Chybí vize a naplňování zvolené strategie města a spíše jsou přijímána nekoncepční řešení bez otevřené diskuze. TOP 09 to chce změnit a dokázat tak, že Brno má na víc.

Nejzásadnější je mít vizi směřování města a k ní i zvolenou strategii, jak ji naplňovat. Včetně konkrétních cílů, odpovědností a harmonogramu. V současnosti existuje spíše hodně materiálů, které se tváří jako strategické a jejich místo je v zásuvkách či bůh ví kde. „Chceme změnit dosavadní trend a na přípravě vize a strategie spolupracovat s veřejností i tou zahraniční, která ve městě žije či pracuje, odborníky, vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli a všemi ostatními institucemi tak, aby vznikl kvalitní dokument, který následně budeme společně naplňovat,“ uvedl Jaroslav Kacer. Město se má více zaměřit na propagaci a snažit se přivést další významné investory a zaměstnavatele. „Všem potenciálním zájemcům o příchod do města je nutné popsat všechny klady, jako výborná poloha, vzdělaní obyvatelé, mnoho vysokých škol a studentů, a také jim představit vizi a zvolenou strategii,“ dodal Kacer.

„Motorem rozvoje města je výstavba a proto za zásadní považujeme změnu přístupu k územnímu plánu. Zasadíme se o vytvoření metropolitního plánu po vzoru měst, jako jsou Kodaň, Amsterdam, Vídeň, Curych.“

„Motorem rozvoje města je výstavba a proto za zásadní považujeme změnu přístupu k územnímu plánu. Zasadíme se o vytvoření metropolitního plánu po vzoru měst, jako jsou Kodaň, Amsterdam, Vídeň, Curych,“ uvedl Jaroslav Kacer. Metropolitní plán je tvořený tak, že se nejdříve ptá, těch, kteří k tomu mají co říct, ať už se jedná o občany, samosprávu, neziskový sektor, občanské sdružení, odborníky, podnikatelské subjekty apod. Na základě toho se připraví koncept metropolitního plánu, který se pak otevřeně projednává a případně jsou ještě zapracovány připomínky a až následně je schválen. „Metropolitní plán je lidsky přijatelnější a jednodušší. V neposlední řadě povede k omezení korupce, neboť bude mít jasná pravidla a lidé se v něm vyznají tak, že všichni budou mít rovné a transparentní podmínky,“ dodal Kacer. Ruku v ruce s metropolitním plánem je nutná transformace Odboru územního plánování a rozvoje. „Navrhujeme vytvořit instituci na bázi hlavního architekta, která by byla pojatá jako skupina mezinárodních odborníků z řad architektů a urbanistů,“ uvedl Jaroslav Kacer. Tato instituce by se vyjadřovala k zásadním věcem jako je například Jižní centrum, nádraží apod. a také by projednávala zadání architektonických a urbanistických soutěží či studií a v neposlední řadě zadání a řešení regulačních studií.

 

HLAVNÍ MĚSTO DRONŮ A ROBOTŮ

„Jednou z konkrétních vizí směřování města v oblasti vědy, výzkumu a inovací by mohla být ambice, aby se Brno stalo v budoucnosti hlavním městem dronů. Je to jen jeden z možných návrhů, který by mohl projít otevřenou diskuzí se všemi stakeholdry. Tak nějak podobně začal rozkvět Silicon Valley (křemíkového údolí) v Kalifornii,“ uvedl Jaroslav Kacer. Toto odvětví má velkou budoucnost v nejrůznějších odvětvích, ať průmyslu, zemědělství, logistice apod. Právě zde vidí TOP 09 velký prostor pro město, která má mnoho univerzit a vědeckých institucí, nadaných studentů, podnikatelských subjektů na špičkové technické a technologické úrovni. ‚‚Je důležité si ale uvědomit, že bude nutné řešit krom samotného vývoje jednotlivých komponent a celku, také bezpečnost, legislativu či školení obsluhy apod. Proto je zde velký potenciál pro subjekty na území města,“ dodává Jaroslav Kacer.