Systém udělování grantů z fondů EU pro období 2008 – 2013 je zbytečně komplikovaný a tím vytváří prokorupční prostor. „Vlastní zkušenost mám s granty z fondů ESF ČR (Evropský sociální fond ČR) a komplikovaným systémem přidělování si ničím nezadá s ostatními,“ sdělila Zuzana Kyliánová, kandidátka do EP za TOP 09. Složitý proces naprosto zbytečně spotřebovává sám o sobě mnoho financí a vyžaduje náročnou administrativu na straně poskytovatelů i příjemců dotací. „Konkrétně v případě titulu ESF ČR jsou problematické už samotné zadávací podmínky, kde je nejednoznačně definované specifické a nespecifické vzdělávání. Požadavky komplexnosti navíc znevýhodňují malé a střední firmy a často vedou k plánování zbytečných aktivit,“ kritizuje Zuzana Kyliánová špatně napsaný dotační program.

„Vlastní zkušenost mám s granty z fondů ESF ČR (Evropský sociální fond ČR) a komplikovaným systémem přidělování si ničím nezadá s ostatními.“

Díky velké složitosti zpracování žádostí si žadatelé najímají specializované firmy se všemi důsledky z toho vyplývajícími. „Samotná hodnotící kritéria jsou velmi těžce vyhodnotitelná a vytváří prostor pro neobjektivní hodnocení a s tím s pojenou možnost manipulace,“ dodala Kyliánová.

Pravidla dotačního programu pro příští období potřebují mnoho změn. „Už vláda za naší účasti vyjednávala s EU výrazné zjednodušení a snížení počtu dotačních programů, což by přineslo v období 2014 – 2012 výrazně jednodušší čerpání oproti současnému stavu,“ sdělila Kyliánová. „Díky obecnější definici dotačního programu a jednodušším zadávacím podmínkám se zpříjemní a zrychlí celý proces a žadatelé by si ho mohli zvládnout sami zrealizovat. Tím se mimo jiné omezí korupční prostor,“ dodala Kyliánová.

Zjednodušení celého systému je klíčové pro hladké a čisté čerpání finančních prostředků z dotací EU v příštím období. Řada změn již byla v průběhu let realizována, např. oproti úplným počátkům už byly nastaveny limity platů a nákupu zařízení a služeb.

„V současné době je stále nedostatečná spolupráce mezi poskytovateli dotací a vzdělávacími firmami, které se podílí na rozvojových programech ve firmách,“ připomněla Kyliánová.