Michal V. Marek je šedesátiletý vědecký pracovník se zaměřením na dopady globální změny klimatu na prostředí kolem nás. Jeho odborná činnost zahrnuje 30 let badatelské práce, podařilo se mu se svými spolupracovníky uspět v  konkurenci ostatních vědců a získat pro Brno evropské fondy na výstavbu špičkového vědeckého pracoviště CzechGlobe – Centra výzkumu globální změny Akademie věd, jehož je ředitelem. 25 let působí na různých domácích a zahraničních univerzitách, je vysokoškolský profesor v oboru ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně. Vybudování evropského vědeckého Centra v Brně s obrovskou provázanosti na světovou vědu a zaměstnávajícího cca 300 lidí považuje za svůj veliký osobní úspěch.

 „S ohledem na moji celoživotní profesi bych svou práci zaměřil na následující tři hlavní oblasti, ve kterých jsem „kovaný“ a mohu zcela jistě posloužit, a to jest: Environmetální etika- kulturou  21. století by měl být postoj člověka ke svému prostředí, lokální komunitě a globální biosféře součástí životní morálky a chování. Dále Vzdělání, věda a inovace jako bohatství regionu. Specifikum Brna je velmi silná základna vzdělávacích a vědeckých institucí. To je nesmírný potenciál pro progresivní růst regionu a jeho bohatství. A v neposlední řadě téma seniorů a handikepovaných, kteří patří mezi nás. Úroveň společnosti je dána i její schopností se postarat o své seniory a hendikepované. Osobní zodpovědnost jedince musí obsahovat i tento prvek soudržnosti.“

 

Senátor má sílu pouhého jednoho hlasu. Má však možnost přesvědčit své kolegy o správnosti svého názoru. Má možnost na mnoha fórech a místech podporovat potřeby svého města. Profesor Marek je připraven naslouchat problémům a zasazovat se o jejich řešení. V případě, že bude zvolen senátorem, bude své aktivity směřovat na všechny stránky života občana. „S ohledem na moji celoživotní profesi bych svou práci zaměřil na následující tři hlavní oblasti, ve kterých jsem „kovaný“ a mohu zcela jistě posloužit, a to jest: Environmetální etika- kulturou  21. století by měl být postoj člověka ke svému prostředí, lokální komunitě a globální biosféře součástí životní morálky a chování. Dále Vzdělání, věda a inovace jako bohatství regionu. Specifikum Brna je velmi silná základna vzdělávacích a vědeckých institucí. To je nesmírný potenciál pro progresivní růst regionu a jeho bohatství. A v neposlední řadě téma seniorů a handikepovaných, kteří patří mezi nás. Úroveň společnosti je dána i její schopností se postarat o své seniory a hendikepované. Osobní zodpovědnost jedince musí obsahovat i tento prvek soudržnosti,“ přibližuje profesor Marek, kandidát do Senátu za TOP 09. Život jej naučil starat se i o ty, kteří to potřebují. Již 5 let zajišťuje fungování agentury Jistoty domova, tedy agentury poskytující domácí péči seniorům a hendikepovaným. Agenturu pomáhal nejen založit, ale i nadále se jí intenzivně věnuje na základě jeho osobní zkušenosti dlouholeté péče o svoji nemohoucí matku.

 

Marek kandiduje za TOP 09 v podzimních volbách do Senátu v Brně. Dvakrát byl členem místního zastupitelstva v Řečkovicích, kde do roku 2005 bydlel, poté se přestěhoval do Medlánek. „V mém životě nastal čas, abych zúročil své celoživotní zkušenosti a dal je k dispozici Vám, občanům,“ dodává Marek.