Životní prostředí je pro TOP 09 jednou z programových priorit. Jedním z  problémů, který trápí město Brno, je znečištění ovzduší. Pokud vycházíme ze studie, kterou provedl dánský odborník Press- Kristensen, zjistíme, že Brno patří k nejvíce znečištěným metropolím Evropy, co se týče množství polétavého prachu.  Z období socialismu Brno zdědilo nelichotivou nálepku zanedbaného špinavého provinčního města. I když se leccos zlepšilo, Brno stále zaostává kvalitou životního prostředí i komunitního života za standardem moderního města. 

 

Dle dostupných studií Brno trpí velkou koncentraci prachu a emisí hluku. Tento stav chceme zlepšit protihlukovými i protiprachovými opatřeními, výsadbou nové izolační zeleně a zvážíme možnosti nízkoemisních zón,“ sdělil Naser Oweis, kandidát TOP 09 do Zastupitelstva města Brna a dodává: „S tímto také souvisí můj dojem, že místo hojně „vysázených“ billboardů lemujících komunikace by bylo vhodné opravdu vysázet zelené porosty, které přispějí nejen ke zlepšení zdraví obyvatel a sníží prach plynoucí z dopravy, ale přestanou narušovat i soustředění řidičů.“  Prioritou TOP 09 je vytvoření podmínek pro výsadbu zeleně nejen pro soukromé jedince, ale i pro neziskové organizace a firmy.

 „Brno, kde jsem vystudoval, a kde žiji většinu svého života, jsem si zamiloval. Narodil jsem se však v Jordánsku, které je známo svojí multikulturností a tolerancí ke komunitám, včetně té křesťanské, ze které pocházím. Proto vidím, že Brno má obecně v komunitním životě, co dohánět. Oživení Brna chceme dosáhnout vytvořením relaxačních míst pro aktivní odpočinek (např. barbecue places, posilovací stroje v zeleni apod.). Když člověk navštíví Paříž, Vídeň nebo dokonce i Bratislavu, tak vidí, že to kolem řek žije. Našim cílem je využit potenciálu Svratky, Svitavy i Ponávky, revitalizovat prostor kolem nich a přiblížit k němu život občanů.“

Brno, kde jsem vystudoval, a kde žiji většinu svého života, jsem si zamiloval. Narodil jsem se však v Jordánsku, které je známo svojí multikulturností a tolerancí ke komunitám, včetně té křesťanské, ze které pocházím. Proto vidím, že Brno má obecně v komunitním životě, co dohánět. Oživení Brna chceme dosáhnout vytvořením relaxačních míst pro aktivní odpočinek (např. barbecue places, posilovací stroje v zeleni apod.). Když člověk navštíví Paříž, Vídeň nebo dokonce i Bratislavu, tak vidí, že to kolem řek žije. Našim cílem je využit potenciálu Svratky, Svitavy i Ponávky, revitalizovat prostor kolem nich a přiblížit k němu život občanů,“ uzavřel Oweis. Snahou TOP 09 je podpořit komunitní duch města Brna. V parcích zajistíme wi-fi připojení a veřejná WC, školní hřiště chceme otevřít veřejnosti.