„Celé minulé tisíciletí bylo příznivé pro udržitelné hospodaření v přírodě a krajině. Od začátku nového tisíciletí však zemědělci, myslivci, rybáři, lesníci, včelaři, vinaři, a další staletími ověření hospodáři, čelí legislativnímu a mediálnímu tlaku. Nastala totiž nová doba tzv. environmentalismu, který se ve své fundamentální podobě „ve jménu přírody“ stal moderním účinným nástrojem k omezení či vyhlazení těchto udržitelně hospodařících tradičních odvětví, což v konečném důsledku přírodu samotnou poškozuje,“ sdělil se znepokojením Bohumil Straka, myslivec, předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF a kandidát do EP za TOP 09.

„Jako člen konzervativní strany TOP 09 se dlouhodobě zabývám problematikou udržitelného hospodaření v přírodě, protože bez něho by lidstvo vůbec v současné podobě neexistovalo.“

TOP 09 odmítá bezbřehý ochranářský přístup a bude dbát na to, aby EU nebyla při tvorbě norem a zákonů přehnaně aktivní, aby nezacházela příliš daleko a nesnažila se chránit občany i tam, kde o to nestojí a vede to jen k nadměrným nákladům. Zkrátka aby regulace nepřinášela v konečném důsledku více škody než užitku. Méně je někdy více.

„Jako člen konzervativní strany TOP 09 se dlouhodobě zabývám problematikou udržitelného hospodaření v přírodě, protože bez něho by lidstvo vůbec v současné podobě neexistovalo.  Uvědomuji si, že většina tradičních hospodářů věnuje spoustu času a úsilí péči o přírodu při údržbě polí, políček, remízků, lesů, vodních ploch, a při nápravách ekologických škod, které způsobili ostatní. Přitom značná část malých hospodářů živoří na hranici přežití bez podpory nebo s malou finanční podporou státu či EU, a to ještě s velkou administrativní zátěží. Naproti tomu velký „ekobyznys“ zabírá zemědělskou půdu pro solární panely, a ještě dostává z kapes daňových poplatníků stovky miliard, stejně jako biopalivový  ekobyznys, který nejen půdu vysává, ale ještě v širých lánech je při sklizni rozsekáno vše živé. Z těchto důvodů chci, v případě získání mandátu v Evropských volbách, bránit zájmy těchto tradičních přírodních hospodářů, uzavřel Straka.