Hospodárné město znamená dobře fungující město. Klíčovou tématikou hospodárnosti města je správa bytového fondu v Brně. Jenom na Brně střed je dnes neobsazených 500 bytů z 5000, které má MČ ve správě. Soukromý vlastník se v drtivě většině lépe a hospodárněji stará o svůj vlastní majetek, proto TOP 09 hlasovala vždy pro privatizaci bytových domů a bude v podpoře privatizace bytů nájemníkům pokračovat i nadále.

 „Nájmy u obecních bytů jsou nyní tak vysoké, že senioři a mladé rodiny nezvládají tyto nájmy platit a jsou nuceni tyto byty opouštět.  Je skutečně nutné, aby v obecním bytě bylo nájemné někdy i vyšší než u soukromníka? My si myslíme, že ne.“

Město Brno v současné době spravuje přes 25 000 obecních bytů. TOP 09 se drží zásady, že město nemá hrát roli pronajímatele. Proto tam, kde je to možné, budeme prosazovat prodej městských bytů současným nájemníkům, a to za oboustranně výhodných podmínek. Prodej jednotlivých bytových jednotek musí být uskutečněn městskou částí bez realitní kanceláře. „Nájmy u obecních bytů jsou nyní tak vysoké, že senioři a mladé rodiny nezvládají tyto nájmy platit a jsou nuceni tyto byty opouštět.  Je skutečně nutné, aby v obecním bytě bylo nájemné někdy i vyšší než u soukromníka? My si myslíme, že ne,“ vysvětluje Bohumil Straka, kandidát TOP 09 na starostu městské části Brno-střed. Nebytové prostory v klíčových lokalitách (např. v centru) by si mělo město ponechat, a tím si zachovat možnost ovlivňovat dostupnost potřebných služeb a sortimentu občanům. Na internetových stránkách bude město posléze průběžně uvádět kolik MČ vybere na nájmu z obecních bytů. „Pokud začnou občané dostávat podrobnější srozumitelné údaje o hospodaření MČ, budou si sami schopni kontrolovat, kam odchází jejich peníze a jak se nakládá s vybraným nájmem,“ dodává Straka.

TOP 09 zavede jednotná celoměstská kritéria pro přidělování obecních bytů, možnost slevy z nájmu na základě opodstatněných důvodů, možnost slevy z jednotkového nájemného u velkometrážních bytů a zavede efektivní a transparentní model vymáhání dlužného nájemného společně s celoměstským systémem výměny bytů.