Tisková zpráva na webu TOP09.CZ

Po celodenním zasedání Zastupitelstva města Brna nebylo nakonec přijato usnesení týkající se dodatku s investorem CTP a ani schválení smlouvy s ŘSD, které byly zásadní pro příchod společnosti Amazon do Brna. „Z rozhodnutí dnešního Zastupitelstva města Brna nemám radost, město de facto zabouchlo dveře před nosem společnosti Amazon. Tímto rozhodnutím jsme zřejmě přišli o jednu z největších investic za poslední období,“ uvedl Jaroslav Kacer, člen Zastupitelstva města Brna za TOP 09.

„Tanečky okolo této problematiky nejsem schopný pochopit a chvílemi jsem si připadal jak v pohádce oblečená, neoblečená, pěšky nebo na kole… „

Přínos potenciální investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku je neoddiskutovatelný. Diverzifikace pracovního trhu je potřeba a přínosem jistě je vytvoření pracovních míst pro minimálně 1500 zaměstnanců, a to míst převážně pro nízko kvalifikované a brigády pro studenty. Dále je nutno vybudovat připojení průmyslové zóny k dálnici D1 v co nejkratším možném termínu, a tím podpořit další rozvoj průmyslové zóny. „Klub TOP 09 podpořil schválení dodatku i smlouvy s ŘSD. Osobně mám v tom konzistentní názor a již na lednovém zasedání jsem navrhoval, aby bylo svoláno mimořádné zasedání a doladily se jednotlivé záležitosti tak, aby nebyla ohrožena jedinečná možnost příchodu společnosti Amazon do Brna,“ konstatoval Jaroslav Kacer.

„Tanečky okolo této problematiky nejsem schopný pochopit a chvílemi jsem si připadal jak v pohádce oblečená, neoblečená, pěšky nebo na kole… Jak jinak si vysvětlit spíše alibistické tvrzení: my Amazon chceme, ale za podmínky, která není pro investora akceptovatelná, a na které však řada zastupitelů trvala i přesto, že zástupci vlády i Ředitelství silnic a dálnic dali veřejný příslib realizace napojení D1. Takže to v překladu znamená, že Amazon tady nechceme, máme s pozemky jiné plány a neumíme to říci přímo. Neustálé změny podmínek, navyšování požadavků či podávání nejrůznějších ujištění dává městu Brnu nelichotivou nálepku nekompetentního partnera i pro další případné investory z Evropy či světa,“ dodal Jaroslav Kacer.