Součástí kultury každého národa jsou i letopisy či kroniky, díky kterým dnes víme, jak naši předkové žili i před stovkami let. Můžeme se poučit z jejich úspěchů i z jejich chyb. Tyto skutečnosti vedly i naše zákonodárce ke schválení zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.

 

„V § 1 zákona o kronikách obcí je stanoveno, že každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci a poučení budoucím generacím“, sdělil Jindřich Zuziak, kandidát TOP 09 na starostu MČ Brno-Žabovřesky.

Statutární město Brno tuto povinnost přeneslo do samostatné působnosti městských části, a to v čl. 48 Statutu města Brna.

 „Jsme přesvědčeni, že i naši potomci mají právo znát minulou i nedávnou historii své městské řásti a hlavně mít možnost se z ní poučit. Proto jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva bude znovuzavedení žabovřeské kroniky.“

Tento právní rámec respektuje jen asi třetina brněnských městských částí, které vedou obecní kroniku alespoň v nějaké podobě.  Pochvalu si zaslouží kroniky MČ  Brno-Bohunice, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nebo Brno-Slatina. „Jako obyvatele a zastupitele Žabovřesek mne mrzí, že mezi těmito MČ nemohu jmenovat MČ Brno-Žabovřesky, jejíž radnice již po dobu několika volebních období kroniku nevede“, pokračuje Zuziak.

 

Pomineme-li porušování zákona o obecních kronikách a Statutu města Brna, žabovřeská radnice zřejmě necítí potřebu uchovávat pro budoucí generace nejen úspěchy místních sportovců, bohatou činnost žabovřeských škol a místních spolků, významná životní jubilea obyvatel, vlastní radniční kulturní akce jako tradiční plesy či jarní slavnosti, ale ani aféry a neúspěchy jako je korupce exstarosty, zpronevěra bývalé tajemnice, zmanipulovaná výběrová řízení a porušování dalších zákonů.

„Jsme přesvědčeni, že i naši potomci mají právo znát minulou i nedávnou historii své městské řásti a hlavně mít možnost se z ní poučit. Proto jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva bude znovuzavedení žabovřeské kroniky“, doplnil Jindřich Zuziak.